‘is uw nieuw rijk van licht vervuld of duister?’

door johan_velter

vsb poëzieprijs stopt_sfcdt 2017

De VSB Poëzieprijs stopt. Het palmares van de prijs is niet altijd even gunstig geweest. Men heeft flaters begaan waardoor de intellectuele en artistieke waarde van de prijs gezakt is – het gevolg van een zoveelste organisatorische flater. Het is geen verstandige zet om amateurs een prijs te laten bepalen. Het is niet intelligent om mislukte politici manager te laten spelen, managers bovendien die het om het geld te doen is, niet om de cultuur of de beschaving.

De verantwoording voor het stoppen van de prijs is verbijsterend, maar in het licht van de voorbije wanpraktijken niet verbazend. Zo staat het op de website:


De VSB Poëzieprijs 2018 die op 24 januari wordt uitgereikt is de laatste onder de naam VSB. VSBfonds past zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Een prijsuitreiking voor een poëziebundel past niet meer in de nieuwe koers.

VSBfonds is Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International erkentelijk voor hun werk voor de prijs. Mede dankzij hun inspanningen heeft de prijs zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International onderzoeken de mogelijkheden om tot een andere poëzieprijs te komen die recht doet aan de maatschappelijke waarde van poëzie. Dit is wat op de website staat:

VSB Poëzieprijs 2018

Op 24 januari wordt de VSB Poëzieprijs 2018 in Den Haag uitgereikt. In het najaar worden de genomineerden bekend gemaakt.

Nieuwe aangepaste koers VSBfonds

De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Soms ontstaan er zelfs muren tussen groepen mensen in de samenleving. Dat leidt tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waar actieve burgers een rol spelen om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Actieve burgers kunnen een relevante bijdrage leveren aan het versterken van de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. Deze aanpassing geldt voor de ondersteuning van sociale en culturele initiatieven.

De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een bundel van een individu, past niet meer in deze koers. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze aansluiten bij het aangepaste beleid.

Maar de brief aan de uitgevers is anders. Daar staat de werkelijke, ideologische reden, de reden die toont welk barbaars beleid aan het bewind is, welke barbaren de macht overgenomen hebben, welke barbaren zullen moorden. Ik citeer en onderlijn:

Bijna 25 jaar geleden begon VSB fonds met de VSB Poëzieprijs. Ons fonds heeft sindsdien met deze prijs ge belang van poëzie onderstreept? Helaas moet ik u meedelen dat de VSB Poëzieprijs 2018 de laatste zal zijn die uitgereikt wordt onder de naam VSB. Aanleiding is een koerswijziging waardoor de VSB Poëzieprijs niet meer in ons beleid past.

Concreet betekent dit dat u nog tot en met 31 augustus een poëziebundel kunt insturen voor de VSB Poëzieprijs 2018 die op 24 januari wordt uitgereikt. Het is niet meer mogelijk om poëziebundels voor 2019 in te sturen.

Korte toelichting op het stoppen met de VSB Poëzieprijs

De komende jaren richt VSBfonds zich op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Soms ontstaan er zelfs muren tussen groepen mensen in de samenleving. Dat leidt tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waar actieve burgers een rol spelen om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Actieve burgers kunnen een relevante bijdrage leveren aan het versterken van de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een bundel van een individu, past niet meer in deze koers. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze passen in de actuele beleidslijn.

Het is opvallend dat de brief aan de uitgevers anders is dan de brief voor ‘het volk’. Blijkbaar heeft men beseft dat de uitgeversbrief iets te onthullend was en heeft men nadien een andere tekst op de website geplaatst.

De brief is een staaltje van leugenachtigheid, men bouwt zogezegd een redenering op die logisch in elkaar zou moeten steken, in werkelijkheid zijn er geen haken en ogen maar slechts lucht. De leugen van actief burgerschap heeft niets te maken met een poëzieprijs, dat er soms muren ‘ontstaan’ (sic) komt niet door poëzie maar wel door een barbaars beleid, een beleid dat door barbaren opgelegd en uitgevoerd wordt. Omdat er dus muren ontstaan, daarom richt het VSBfonds zich op actief burgerschap, let wel: niet op de individuele burger maar wel op het collectivisme: de groep, basis van terreur, moet ondersteund worden tégen de cultuur. We zijn bijzonder benieuwd naar de projecten die het VSBfonds zal ondersteunen en meer nog zijn we geïnteresseerd in de resultaten van dat wanstaltig beleid. Besluitend:

Het VSBfonds wil geen individuen meer ondersteunen, dit druist namelijk in tegen de mensenrechten zoals die in en door het humanisme en de Verlichting geformuleerd werden.

Het VSBfonds spreekt consequent van ‘ons land’, niet onschuldig, het gaat immers om ‘ons’ land, d.w.z. niet van de anderen. Het nationalisme, de muren van het VSBfonds, stinkt.

Het VSBfonds wil enkel nog collectivistisch gedrag honoreren.

Ook ik kan demagogisch zijn:
Laat ze dan maar in groep de koranverzen reciteren.
Laat ze dan maar in groep de vendels zwaaien.
Laat ze dan maar in groep de scharen verzamelen.
Laat ze dan maar in groep de Kopfmenschen verjagen.

De leugen van de ‘actieve burger’. De leugen van ‘de maatschappelijke samenhang’. De leugen van de ‘sociale mobiliteit’. De leugen van de vrome burger die de cultuur afschaft onder het mom van een kwezeltjesmoraal.

De brief is ondertekend door Bernt Schneiders, eigenlijk Bernard, de zoveelste pseudo-hippe vogel die zich met een spellingsfout in zijn naam wil onderscheiden van de ander – ha, het kapitalistische individualisme dat zich tooit met hersenloos formalisme, is een politicus van de PVDA, die dit jaar de mensen adviseerde om voor de VVD te stemmen. Misschien is niet het afschaffen van de VSB Poëzieprijs het grootste probleem. Dat soort is het probleem.

brief uitgeverijen 29-8 def (002)

Advertenties