sfcdt

4 details

 

Henri Matisse, Dos I-IV, 1909, 1913, 1916, 1930

henri matisse_01_dos I-IV

Advertenties

hugo claus, con amore ?

hugo claus_con amore_dooreman omslag

Hugo Claus, con amore (Lannoo, 2018) is het boek bij de gelijknamige tentoonstelling in Bozar te Brussel. Het is een raadsel waarom dit er als een kinderboek moet uitzien, de hele miserie van de ‘Claus-studie’, de ‘Claus-melkerij’ is hier zichtbaar, dus toch nog een document.

De omslag toont het portret van Claus in een lijntekening ‘van’ Roger Raveel, bij de fotocredits (sic) wordt gemeld dat dit ‘een vrije interpretatie’ is ‘van het werk Zonder titel van Roger Raveel uit 1993’. De decorateur van dienst, in dit geval Dooreman, weet het beter dan de kunstenaar, eigenaardig is dan wel dat hij te veel spatie gezet heeft tussen de woorden ‘Claus,’ en ‘Con’ (niet toevallig dit woord), terwijl die witruimte geen enkele betekenis heeft, noch inhoudelijk noch beeldmatig: de leegte van de figuur wordt daardoor niet beklemtoond of in evenwicht gebracht, integendeel, de letters zijn er op een slordige manier op de figuur gezet, de omslag is leeg van inspiratie en inhoud. Claus wilde volte. De bladen van het boek zijn te zwaar en te stijf voor dit soort boek.

Er is geen Franse titelpagina, direct op de verso-titelpagina, men moet besparen, begint het voorwoord van ‘Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel’, een niet-verkozen politicus die toch minister is, de democratie in dit land is een hersenschim. Hij beklemtoont dat ‘Een haast ontelbaar aantal [sic] prijzen, waaronder heel wat van de Vlaamse Gemeenschap, […].’ De haan kraait. Het is onvoorstelbaar dat een minister een voorwoord mag schrijven om een oude anarchist te eren, komt men niet te pas en te onpas aandraven met het adagium « ni dieu, ni maître»? De leegheid wordt beklemtoond door de opgeblazenheid : ‘[…], hij was telkens weer een van de kanshebbers voor de Nobelprijs Literatuur en in 1998 kreeg hij voor De Geruchten effectieve Europese erkenning met de Aristeionprijs.’ In het Nederlands is de romantitel De geruchten (in het hele boek wordt dit stelselmatig door elkaar gehaspeld: het is niet De Sporen, wel De sporen), en wat het woord effectieve hier komt doen, weet enkel de broodschrijver van de minister. (Zo is het ook niet Ijzerkruis, verderop in een gedicht van Claus, maar wel IJzerkruis – een redacteur zijn werk laten doen is te veel gevraagd. Ook de splitsing van woorden is slordig gebeurd.) De minister is dan ook nog zo schaamteloos om de ‘nieuwe literatuurprijs’ te vermelden: de ‘Hugo’s’ is 1 van de grote schanddaden, het bewijs dat er geen literatuurpolitiek is, een illustratie van het ijdel gebruik van andermans naam.

De vormgeving van het boek is ouderwets oubollig ongeïnspireerd. De tekst wordt op een witte achtergrond gezet en de randen krijgen een grijze schutkleur, wat is dit voor rommel. Uiteraard komt er rood aan te pas, men is Dooreman: de naam van de minister staat in het rood. Heeft de kleur een functie? Nee, decoratie, zelfdecoratie. En dan is er een voorwoord van Etienne Davignon, Paul Dujardin en Sophie Lauwers: de macht van het geld. Wat moeten we met een zin als ‘Dat Claus en het Paleis elkaar als gegoten zaten […].’ ? Of pseudo-kennis als : ‘Zo wordt BOZAR drie maanden lang ‘Het huis van de liefde’ met een ‘heidens altaar’ van en voor Hugo Claus.’ Weer wordt het onjuiste beeld van de schrijver bevestigt – gemakkelijkheidsoplossingen. De haan kraait.

De catalogus is een prentjesboek geworden, met een nadruk op het biografische. Stond het volk te popelen om de « titre de séjour » van Claus te zien en te bewonderen? Er zijn prenten opgenomen die beneden elk niveau zijn. Jan De Maesschalck (in de catalogus spreekt men van Jan De Maesschalk) is een karikatuurschilder, van hem is Untitled uit 2005 opgenomen, waarom dit ‘ongetiteld’ moet zijn, is onduidelijk: de schrijver wordt als een bezopen, verlopen figuur afgebeeld, in de rechterbenedenhoek een pseudo-authentieke, pseudo-artistieke verfvlek: de mythe van de slordige kunstenaar. ‘Zeno X Gallery’. Biedt men dit op de rommelmarkt aan: 20 euro en nog kun je afbieden. De haan kraait.

Deze ‘hommage’ heeft als doel om van een schrijver een goedzakkige beer te maken. Het beeld van de ‘liefdesschrijver’ staat daarbij centraal, de ‘Bourgondiër’, de ‘filmstar’, de mens. Dat de schrijver nogal wat schopte, wordt verdoezeld: wie geëerd wordt, wordt in dit land ontmand.

Nee, ook onthoofd: letterlijk: het intellectuele wordt veronachtzaamd, weggestoken.

Marc Didden wil zich niet beschouwen als een vriend van Hugo Claus, hij doet alsof. In zijn voorstelling, zelfverdediging, schrijft hij dat hij vies is van het woord curator maar dat hij toch maar curator geworden is – men heeft hem moeten smeken, ah, de mythe van de bescheidenheid: naar eigen inzicht een beeld van iets of iemand brengen. Het opzet is best sympathiek: iemand eren door hem een context te geven, de vraag is of die context wel eerlijk en correct is. Nu overwoekert de context het onderwerp en spreekt het die tegen. Veel prenten en foto’s zijn al gepubliceerd, de vraag is waarom die nu nog eens opgenomen moeten worden.

Er worden gedichten van Hugo Claus opgenomen, er wordt niet gezegd uit welke bundel of uit welk jaar die stammen. Ook het fotomateriaal wordt in het luchtledige gepresenteerd. Waarom dit hotel op de Zeedijk van Oostende, wat was die reis naar Amerika, … ? De lezer van het werk van Claus weet dit misschien, maar kon er niet wat meer moeite gedaan worden om de zaken toch nog interessant te maken? Nee, want dit is het euvel: wat met Claus te maken heeft is onder het mom van ‘zeezucht’ ‘gemakzucht’. Het gedicht ‘Theater’ (uit Alibi, 1985) wordt niet volledig opgenomen – waarom niet, vindt de curator het begin van het gedicht (6 regels!) te zwak? Of was er niet genoeg plaats op de pagina? Kon er geen kleiner lettertype genomen worden, dit is toch geen gedicht voor ‘beginnende lezertjes’? De haan kraait.

Marc Didden had het goede inzicht om hedendaagse kunstenaars met Claus te verbinden, helaas heeft dit niets te maken met Claus maar wel met het cafébezoek van de curator (het is dan toch zijn eigen tentoonstelling). Zo ontmoette hij Lisa Vlaemminck en nam hij werk van haar op – wat dit werk met literatuur of Claus te maken heeft, moet niet duidelijk gemaakt worden. ‘Je moet dat voelen hé, in je buuk.’ (Of de verkoop van dit werk een sektarische sekte in stand houdt, is dan weer een andere kwestie waarover Claus zijn gal had kunnen uitspuwen – wees maar zeker.) Claus maakte bijna altijd portretten, menselijke figuren wemelden op zijn bladen, dan is het bijna noodzakelijk om menselijke figuratie op te nemen, laten zien hoe de menselijke persoon in hedendaagse beeldende kunst nog kan werken. Men zou een intellectueel probleem kunnen stellen – ware dit niet het Vlaamse vlakke land. Want immers: de beeldende kunst van Claus werd en wordt door de kunstwereld niet ernstig genomen. Hetzelfde geldt voor Simon Verheylesonne: een cafékennis van Didden die in dit boek opgenomen wordt – het verband met Claus hoeft blijkbaar niet uitgelegd te worden.

Bernard Dewulf, de zogenaamde kunstkenner: ‘Laat ik terloops wijzen op de spiegeling die ikzelf, als enige zo te zien, al jaren zie tussen Hugo Claus en Marcel Duchamp. Allebei overtuigde players, […].’ Dewulf heeft blijkbaar geen weet van de tweespalt Picasso-Duchamp die de 20ste eeuw heeft gedomineerd. Hugo Claus is met zijn werk in het ‘kamp’ van Picasso te situeren, niet in het cerebrale van Duchamp. De intelligente en intellectuele figuratie heeft in de laatste decennia van de 20ste eeuw het onderspit moeten delven, maar de strijd is nog niet ten einde. Men vergeet al te gemakkelijk dat Claus jarenlang verguisd is geweest: omwille van zijn ‘kinderlijke’ gedichten, zijn platte prentjes, zijn oubollig theater, zijn lachwekkende films. Een schrijver uit het verleden. Hij heeft het zelf moeten meemaken dat zijn theaterstukken nog enkel door het amateurtheater gespeeld werden en dat hij als een ledenpop werd opgevoerd. Het is pas met De geruchten (1996) dat hij weer in de armen gesloten werd – de Dutroux-affaire heeft hem daarbij geholpen, alweer een verkeerde, niet-literaire reden. Voor de rest gaat het babbelstukje van Dewulf over zichzelf. ‘Claus zou ongetwijfeld weer even schaterlachen om dit alles.’ De haan kraait.

hugo claus_con amore_dooreman

Eenzelfde vervalsing is het werk van Michaël Borremans in verband met Claus te brengen. Borremans heeft pas na de verdwijning van Claus succes gekend. Hier wordt een werk van hem opgenomen, maar alhoewel dit een menselijke figuratie is, heeft dit met Claus niets te maken. Te afgelikt, te proper, te dood, te gemaakt – het maniërisme van Claus was levendig, expressionistisch, ondergronds en stokend tegen de maatschappij. Hetzelfde geldt voor Luc Tuymans, die hier vertegenwoordigd wordt met het schilderij ‘Vlaams dorp’ uit 1995, een beeld van Lissewege. Ik weet wel dat beide schilders (overigens ook zij uit de stal van Zeno X, de anti-galerie van Claus, die immers behoorde tot de stal van ‘De zwarte panter’, dus Bervoets hadden we hier moeten zien, overigens om de kloof Picasso-Duchamp te verhelderen: De Zwarte Panter is jarenlang verguisd geweest door de kunstwereld en -kritiek, maar het is wél déze galerie die Hugo Claus steeds is blijven steunen – dit wordt in dit boek niet duidelijk gemaakt en is dus geschiedvervalsing) door De Bezige Bij gebruikt zijn om covers van Claus’ boeken te sieren, maar dat zegt niets – die uitgeverij speelt alleen maar op safe en verbindt bekend met bekend, publiekstrekkerij, clausmelkerij. Op pagina 143 wordt in de catalogus het werk ‘Weight’ (2005) van Borremans afgedrukt, links daar tegenover een foto van Claus en Elly Overzier in 1949. Claus heeft een raar teken op zijn trui , zeker voor 1949 (is dit een scoutsteken, dan is het niet erg raar). Op de trui van het meisje van Borremans is een Vlaamse Leeuw of een Belgische Leeuw gebreid/geborduurd. Wat is de overeenkomst? De vrouw-het meisje? De gebreide trui? De ideologie? Wat wordt geïnsinueerd? Dit is een typisch voorbeeld van een oppervlakkige boekvormgeving: ha, we hebben iets gezien, terwijl het inhoudelijk nep is, valse kennis voorwendt, een pseudo-diepzinnigheid suggereert.

hugo claus_con amore_ever meulen

Wel mooi en relevant is de prent van Ever Meulen (die dus ook een lezer is), die ‘Keizer Hugo Claus (1984) afbeeldt, een prent die in Vrij Nederland verschenen is. Hier zien we een intelligente mens die een zinvol portret van Claus toont: de keizer, de pen, de drank, de boektitels, het schilderspalet, de klassieken, Leopold II, de prijzen, het katholicisme, de ongelovigheid van de Romeinen, een kleine zelfrelativering met ‘Heer Everz’ en als achtergrond een Ensoriaans beeld, niet van Oostende maar van Gent. Nog een neppagina echter is een manuscriptbladzijde op bladzijde 153, de uitsnijding rechts onderaan is Vlaams amateurisme:

Het schilderij van Luc Tuymans staat tegenover een ets van James Ensor, tja. Het beeld staat ook verkeerd in het oeuvre van Claus. Het ‘diepe Vlaanderen’ dat hij beschrijft is niet het dorp (zoals men maar al te dikwijls poneert, De Oostakkerse gedichten en zelfs de vruchtbaarheidssymboliek hebben niets met het platteland te maken). De wereld van Claus is een (klein)steedse in de traditie van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, Marnix Gijsen, Herman Teirlinck en Raymond Brulez. Het platteland en de natuur spelen bij Claus geen rol, er is geen sprake van een heimatliteratuur (ook al kunnen de modellen ervan een onderliggende structuur uitmaken in sommige romans).

Caroline Lamarche heeft een bijzonder goede tekst geschreven n.a.v. Hugo Claus in de Franstalige wereld, geen nieuwe inzichten worden geleverd, wel een visie getoond – men ziet dat het mogelijk is. Maar ook zij brengt via Coetzee Claus’ werk in verband met Bosch – wat onjuist is. Bosch was een pezewever, Claus was een tegendraadse moralist. (Over de bijdrage van Tjitske Jansen zal ik het een andere keer hebben.)

Een hilarisch-beschamende tekst is die van Kurt De Boodt en Paul Dujardin (‘en Paul Dujardin’!?) omdat die alleen maar dient om het eigen beleid als de ultieme waarheid naar voor te schuiven. Het artikeltje staat bol van zogezegd plezante opmerkingen maar dient alleen maar om de voorgangers in de zak te zetten en belachelijk te maken, niet wetende dat het huidige beleid enkel geld en macht uitstraalt en dat de vele verenigingen vroeger een daadwerkelijk inhoudelijk pluralisme te zien gaven, waar het modernisme aan bod kon komen en dat nu verdwenen is. De auteurs schuiven hun achterhaalde centralistische visie naar voren als het toppunt van efficiëntie – maar cultuur heeft daar niets mee te maken. In de kantlijn noteerde ik op de ene bladzijde ‘blabla’ en op de andere ‘de joligheid van het geld’, een kromme zin als ‘en loodsten zo Provo, seksuele bevrijding en cultuurpolitieke consternatie het Paleis voor Schone Kunsten binnen’, is bombast om de leegte te verdoezelen. Paul Snoeck is een onbekende figuur, wel gekend is Paul Snoek. In dit stuk wordt een aantal kunstenaars met het werk van Claus in verband gebracht (Ensor, Rops, Alechinsky enz., maar geen Karel Appel of Corneille) en worden Panamarenko (!), Jan Fabre (!) en Borremans ook vermeld. De ‘opgang’ van deze laatste is echter maar in 2002 begonnen en kan dus niet met Claus in verband gebracht worden. De auteurs schudden maar wat uit hun mouw, wat momenteel goed in de markt ligt noemen ze en hebben geen historische noch kunsthistorische inzichten. Hetzelfde kan gezegd worden over Berlinde De Bruyckere, wiens werk zich begon te positioneren bij het begin van de asielcrisis. Opvallend is dat er geen sprake is van een Dan Van Severen, een Maurice Wyckaert, Michael Bastow of een Philippe Vandenberg, schilders waarmee Claus effectief heeft samengewerkt. De haan kraaide hier tweemaal.

Een efficiënte Clausactie, in zijn geest én met zijn toestemming, zou zijn dat al die establishmentpoppen die zich in culturele instellingen genesteld hebben, verzameld worden in de inkomhal van het Paleis voor Schone Kunsten, wat nu terecht Bozar heet, de bazaar van het geld, en dat ze daar verplicht moeten luisteren naar de volledige tekst van Belladonna terwijl de slachtoffer-kunstliefhebbers, de geciviliseerde mensen hen in de arena bekijken en uitjouwen. Dat ze ten schande gemaakt worden!

Het meest droevigmakende hilarische stuk is achteraan gezet. ‘Een herinnering’ van Suzanne Holtzer, is een herinnering aan zichzelf en hoe de meester eigenlijk en in feite niet zonder haar kon. Er is een door haar gemaakte prent opgenomen, tja. Holtzer is de redacteur van Claus geweest, ze zorgde voor alle fouten in zijn boeken, die ook bloemlezingen samengesteld heeft, een eigen visie daarmee doorgedrukt, verantwoordelijk voor het slordige beeld dat van de schrijver blijft. Om de eer van De Slordige Bezige Bij en haar eigen falen te beklemtonen en te illustreren, neemt ze in een citaat van Hugo Claus een nieuwe drukfout op: ‘pastelkrijg’ bestaat niet, ‘pastelkrijt’ wel. En bovendien, men gelooft me toch niet: p. 242, citeert ze nog verkeerd.
Het begin van het citaat bij Holtzer: ‘Ik verberg zo goed als het kan mijn ontsteltenis, […].’
In Een zachte vernieling, 1988, p. 90 staat ‘Ik verberg zo goed als ik kan mijn ontsteltenis, […].’
In deze enkele regels staat nog een fout. Claus schrijft ‘rue Sainte-Huile’ correct, Holtzer schrijft onjuist ‘Rue Sainte-Huile’. Veel wordt aldus verklaarbaar. Een menigte hanen kraait. (De andere citaten heb ik maar overgeslagen.)

Krijg aan de domheid en de zelfgenoegzaamheid! Krijg aan de slordigheid! Krijg aan de gemakzucht!

(Nu viel me op dat het ‘pastelkrijt’ dat verdwijnt op het blad en juist daardoor als kunstwerk waardevol geworden is, op p. 153 heropgenomen wordt maar dan als metafoor van het leven: ‘Ik ben er niet geweest, verpoederend pastelkrijt, een naamloze, lichaamloze pretendent, een geurtje uit een leeuwekooi.’)

Het boek sluit met een flauw gedicht van Remco Campert, ‘Bij de dood van Hugo Claus’.

Hoe sympathiek sommige dingen ook leken, hoe vruchtbaar het concept van Marc Didden ook had kunnen zijn, de tegenvaller is te groot, alles te gemakzuchtig, te veel valse noten, te overbodig. Hanengekrijs.

een moreel deplorabel volkje

ivago_wouter deprez en meganck 1

Woorden als fatsoen en zich hoereren komen in gedachten.

Een fatsoenlijke mens tracht alle rommel buiten zijn huis te houden, wie zich te veel mengt met de wereld is een collaborateur en als hij iets goed vindt is het alleen maar omdat alles nog slechter gaat, niet omdat iets de moeite waard is. En toch is de wereld er, de dingen, de natuur, de mens. Maar wat is fatsoen – het fatsoen van het individu is niet het fatsoen van de publieke mens.

Er is een culturele laag ontstaan die, om het ons gemakkelijk te maken, politiek correct is: de kleinburger die door Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot verachtend bezongen werd. Hij is altijd braaf en fatsoenlijk, hij buigt voor de macht zijn hoofd, hij knijpt de katjes in het donker (nee, dat is Miel Cools), hij doet wat hem opgedragen wordt. Er worden geen bevelen meer gegeven, hij handelt uit zichzelf. De kleinburger heeft de cultuur veroverd, er is een samenzwering met de politiek: de een voedt, de ander buigt en roemt. Schrijvers komen daarvoor niet echt meer in beeld (een Lanoye, een Hertmans zijn natuurlijk politiek dienstbaar, ze verlenen spandiensten aan de onderdrukking maar ze zijn zoals hun werk zelf, onbelangrijk, pionnen van de liberale partijen), er is een tweede populaire laag die het voor het zeggen heeft.

Er is bijvoorbeeld Wouter Deprez die het Museum voor Schone Kunsten in Gent verdedigd heeft en er geen graten in ziet dat er valse werken getoond worden, dat het vervalste als echt voorgesteld wordt, wat wetenschap, kennis en waarheid van geen tel zijn en dat bedrog en leugen tot de officiële cultuur bevorderd worden. Hij is ook nog op een ander vlak actief in de politiek, politiek dienstbaar. Hij leent niet alleen zijn gezicht maar ook zijn kind voor de propaganda van de vuilophalingsdienst. Ideëel zegt u, geen probleem toch? De schepen is Groen. Toen de Chinezen de elektriciteitsinfrastructuur wilden overnemen, gaf ze als verklaring dat ze de zaak niet begrepen had en daarom toestemde. Niemand vond dat er toch wel intellectuele problemen waren. Haar eerste daad als schepen was de wekelijkse ophaling van GFT te schrappen: al die zware vrachtwagens verpesten het milieu, was haar argument. Dat de bussen van De Lijn de lucht verpesten is juist goed.

ivago_wouter deprez en meganck 3

Dat een komiek als Wouter Deprez zich inzet voor het milieu, is dus slechts een schijn. De foto’s die in het blaadje Ivagowijzer staan, en waarin de schepen altijd prominent aanwezig moet zijn, politieke propaganda betaald door de burger, wijzen daarop. Waarom willen mensen zich belachelijk maken? Denkt men dat dit humor is? Heeft dit enig niveau? En denkt men nu echt dat dit iets bijdraagt aan het milieubewustzijn? En dat de burger niet ziet dat de bezem pas uit de winkel komt en men niet de moeite genomen heeft om het prijsetiket te verwijderen? Dat de poses die de man aanneemt, druipen van schijnheiligheid? Humor, zal men zeggen. Humor is al te dikwijls het scherm waarachter de kwalijke domheid zich verschuilt.

ivago_wouter deprez en meganck 2

In deze zelfde maand komt Marjan Meganck, waarvan telkens weer herhaald wordt dat ze de vrouw van Wouter Deprez is, in het nieuws om te vertellen over haar borstkanker. Het echtpaar is een fabriekje van zichzelf. Waarom mensen deze lamentabele verhalen moeten horen – en waarom er geen link gelegd wordt tussen de milieuvervuiling en borstkanker? Politieke dienstbaarheid. Alle verhalen moeten persoonlijk zijn, wat steeds het kenmerk van een reactionair is, (ook het sentimentele is dat) en dragen niets bij aan een verduidelijking of een verheldering van de milieuproblemen. Borstkanker is géén individueel maar een maatschappelijk fenomeen. Meganck heeft een boek geschreven in het idee dat haar verhaal anderen zal helpen, maar ook dat is een winkelmoraal – zelf vindt ze dat de verhalen van anderen haar integendeel niet geholpen hebben. Het leed van een ander staat nooit in verhouding tot het eigen leed. (Haar boek wordt uiteraard voorgesteld in dranklokaal Vooruit, een ex-culturele instelling.) De cirkel sluit zich: elk leed kan uitgebuit worden. Men stelt zich als een sociaal mens op, men vernietigt de wereld en het denken. Het ergste is: men is dankbaar. O het zwarte katholicisme dat zich in een politieke correctheid vertaald heeft. Boete! Boete! Boete!

Men stelt het probleem als een individueel probleem, ‘pech gehad’, zei Wouter Deprez, er is geen oorzaak, de dingen komen uit de lucht gevallen. Het probleem is echter wel van een maatschappelijke orde: de milieuvervuiling is er de oorzaak van. Cynisch van het echtpaar is dat de man dan opdraaft als ‘onze afvalspecialist’, ‘de schoonste dag van Wouter Deprez’ is de Gentsche gruute kuis. Waarbij gelet moet worden op het gebruik van het dialect: de overheid maakt gebruik van een lokaal gegeven om er een citistische ideologie van te maken. Cynisme op cynisme: het schoonmaken van de stad door de burger zou overbodig moeten zijn (daarvoor bestaat immers Ivago en is elke burger niet verantwoordelijk voor zijn trottoir?), het sorteren van afval is een pseudo-maatregel die niets bijdraagt aan de oplossing van het milieuprobleem. Het inkrimpen moet men doen, niet opkuisen. Cynisme op cynisme op cynisme, de schepen van vuilophaling is ook schepen van ‘ontwikkelingssamenwerking’: hier buit men het afval politiek uit, terwijl in de Derde Wereld kinderen en volwassenen sterven aan het opruimen van batterijen – die hier gesorteerd zijn. Men houdt zich bezig met welgevallige ‘beetjes’ die geen enkele structurele impact hebben. Integendeel: de afvalberg blijft vergroten. In datzelfde blaadje kondigt de ‘groene’ schepen goed nieuws aan: de vuilniskorven in het openbaar domein worden vervangen: ‘Ze zijn niet aangepast aan het huidige consumptiegedrag: pasta, soep, frisdranken … tot zelfs pizza’s […].’ Een ecologische schepen? Een achternahollen van het consumptief vernietigen? Dat er nog steeds fietsers vermoord worden, is geen probleem – het is niet zichtbaar voor de toeristen en de ‘klanten’.

Dat in de Derde Wereld kinderen aan het werk gezet worden en dat kinderen van komieken hier gebruikt worden, heeft voor dat soort volk niets te maken met de instrumentalisering van relaties. En mag er herinnerd worden aan de roofbouw die men pleegt in Afrika, op zoek naar zeldzame materialen die gebruikt worden in hedendaagse technologie? Daarover zwijgt men, men zamelt papier in. Achterhaalde acties. De uitbuiting van de Derde Wereld wordt hier in stand gehouden. Hier heeft men de dictators nodig, en men houdt die dan ook op hun troon. Het establishment wil de politiek geïnfiltreerde vervoersmaatschappij De Lijn promoten, om zodoende nog meer luchtvervuiling te creëren. En dus kankers.

De vele kankers zijn een gevolg van het maatschappelijk beleid: het is de politiek die in gebreke blijft.

Het naar buitenkomen met eigen ellende én het exploiteren daarvan is een maatschappelijk gevolg van een economie die uitbuit: alles is te koop en alles moet winst opleveren (‘een ziekte is een welkome afwisseling en een bezinken, het maakt je sterker’). Populisme is het exploiteren van sentimenten, maar het etaleren van emoties, wat is dat dan? Populistisch exhibitionisme? De behoefte om alles in geld en aandacht om te zetten? Het gezin als een bedrijf, een geldmachine. Mensen zijn economische producten geworden en een bepaalde culturele onderlaag brengt dit in de praktijk. Naar het recyclagepark (park!) gaan, is een uitstap, een evenement: ook dit toont aan hoe laag men gezonken is en geen onderscheid meer kan maken in wat waardevol is en wat niet. Alles wordt opgeblazen tot amusement, evenement en dan tot moraal verklaard. ‘Zie, hoe goed ik ben.’ Een moreel deplorabel volkje. De cultuur is dood. Een roofdierenmaatschappij, zichzelf verslindend.

Is dit tragisch ? Is dit komisch?

Chamfort 1: ‘De meest verloren dag is de dag waarin je niet gelachen hebt.’
Chamfort 2: ‘Zo’n dik boek over het godsbestaan’, zei de één, ‘in Frankrijk moeten er dan toch 24 miljoen atheïsten wonen.’. ‘Waren er maar 24 atheïsten’, zei Chamfort.

lucebert – hugo claus

james ensor_lucebert_viva ensor

Een enkele keer spreekt Wim Hazeu in zijn Lucebert : biografie over de relatie Lucebert-Hugo Claus, twee maal wordt in vragende vorm van jaloezie gesproken : ‘Was er sprake van jalousie de métier?’ (286) en ‘Claus wilde om welke reden dan ook (jaloezie?) afstand bewaren, […].’ (439).

Er zijn overeenkomsten met Hugo Claus, er zijn ook verschillen.

– beiden hebben armoede gekend (de een toonde zich een armoedzaaier, de ander een overwinnaar)
– de ram: het teken van Hugo Claus, Lucebert had al eerder een ramskop getekend (209)
– hun beider ‘oorlogsverleden’ – terwijl Hugo Claus als jongvolwassene geen oorlogsverleden had; Lucebert was volwassen en had al een leven (‘het echte leven’) achter zich, een leven van opstand en verknechting (de Jordaan) : Lucebert had levenservaring; Claus was nog een kind (het is daarom een nationalistische vooringenomenheid om Claus met het nazisme te verbinden – hoeveel pacifisten hebben niet in hun kinderjaren met geweren, boog en pijl gevochten? Men speelt een ideologisch spel om Claus in het Vlaams-nationalistisch kamp onder te brengen. Kampfstreit.) Ook het zogenaamde ‘oorlogsgedicht’ van Hugo Claus is niet van Hugo Claus, de schrijver, maar van Claus, het kind en behoort dus niet in de openbaarheid gebracht te worden. Het woord fatsoen is niet meer van deze tijd, maar mag nu en dan nog eens gebruikt worden.
– beiden hebben voor het lichte lied geschreven – het brechtiaanse lied van Lucebert werd door de Zangeres zonder Naam gezongen – wat een stem! Een stem die nu onmogelijk is, wij die gepolijst zijn. Wanneer zal de bijdrage van deze grande dame aan de ontvoogdingsstrijd ooit geschreven worden?
– beiden een dubbeltalent, Claus iets meer
– Lucebert had als schilder zeer veel succes, meer dan Claus in ieder geval – maar naar appreciatie? Lucebert was nogal eentonig en beperkt
– beiden hadden oogproblemen
– autodidacten
– beiden waren zich al zeer vroeg bewust van hun waarde, en als Diderot werkten ze voor het nageslacht – ze hebben hun eigen toekomst en verleden geënsceneerd
– beiden waren schrijvers bij De Bezige Bij en van beiden hangen de boeken met flarden aaneen – en zelfs van de biografie door Wim Hazeu komen de bladen in het fotokatern los – wat een uitgever!
– beiden gefascineerd door jazz, Lucebert levenslang; Claus tot eind jaren 50 (ook dit is de zogenaamde Clauskenners wel bekend, maar verzwijgen ze liever) (en Lucebert: ‘de meeste free jazz is slechte muziek en geen jazz’ (579)
– beiden waardeerden Wallace Stevens in hoge mate (554-555)
– beiden hebben hun links-ideologische periode gehad
– enzovoort, maar ook
– beiden hadden een buitenverblijf, Lucebert in het fascistische Spanje, Claus later in Frankrijk
– beiden kenden hun klassieken: de bijbel, Hölderlin, …
– beiden waardeerden James Ensor
– beiden werden begrepen (en nu nog) als anti-intellectualisten, beiden waren cultuurmensen – beider ‘aardsheid’ was een schild, een masker, een teken van de tijd (een toegeven)
– beiden hebben geworsteld met nar en koning
– beiden hadden een zwak ontwikkeld politiek inzicht
– beiden zijn geëvolueerd naar een soort rechts anarchisme dat dicht bij een egotisme stond – beiden hadden een afkeer van staatsafhankelijkheid (606)
– beiden hebben een in-memoriamgedicht voor ‘ferdi’ [Jansen, de kunstenaar en vrouw van Shinkichi Tajiri] geschreven
– Hugo Claus heeft een opera geschreven, Lucebert had daar plannen voor
– Claus had zijn ‘Marieken’, Lucebert wilde een ‘Esbat’ (p. 593-594)
– beiden waren slordig met de uitgave van hun werken, dit gevoegd bij de wel zeer erg slordige De Bezige Bij is dit een ramp. Het verweer van Lucebert kon dit van Claus zijn: ‘Net als napoleon en hitler ben ik ook goed in het maken van spellingfouten en gelukkig ga ik geheel gecorrigeerd de geschiedenis in.’ (603) (hoofdletter N?) – ook Claus had iets met Napoleon
– de fascinatie voor de tarotkaarten (620) en de alchemie
– het antikatholicisme, niet alleen intellectueel maar ook visceraal, in klieren en nieren (622)
– beiden: wereldcultuur, als lezer en als maker
– beiden: de Metamorfosen van Ovidius
– beider aardsheid, anti-metafysica – maar bij Lucebert is dit moeilijk te verzoenen met zijn metafysisch beeld van de dichter als profeet
– beider pessimisme
– allebei prijsvogels
– beiden bohémien-bourgeois: Lucebert toonde zich meer bohémien, was een bourgeois ; Claus toonde zich meer bourgeois, was een bohémien
– gemeenschappelijke woorden : licht, harnas, klem
– het verschil dat een ravijn is: de puurheid van de een, het Schmutzige van de ander.

Beeld: Viva Ensor, Lucebert

lucebert, ook een brecht

Welnee, de biografie van Lucebert door Wim Hazeu (Lucebert : biografie, De Bezige Bij, 2018) is helemaal niet slecht en zelfs een plezier om te lezen, wat een lenige taal, wat een stijlbeheersing, geen enkele bladzijde die verveelt. Hij heeft zijn werk op een decente wijze gedaan, en de tekortkomingen zijn eigen aan het genre. Zo ben ik wel geïnteresseerd in Lucebert’s vrouw en worden we nauwelijks over haar ingelicht en ook het lot van de kinderen zegt iets over de man. Door de blik op 1 mens te richten, krijg je uiteraard een tunnelblik, het lijkt dan alsof we met een uitzonderlijk genie te maken hebben, terwijl veel van wat gedaan en gezegd wordt, uitingen van de tijd en de wereld zijn.

De zijdelingse opmerkingen van Wim Hazeu tonen hoe juist hij is, hij is geen onbewogen observator, zijn woede om de zogenaamde cultuurpolitiek is terecht snerend, de smeerlappen zitten aan de top. Wie dit beseft, kan de controverse rond het zwarte verleden van Lucebert in een juiste context zetten. Niet alleen over het heden is Hazeu duidelijk, ook over de bandieten in het verleden is hij dat. Een kleine bloemlezing:

‘De volgende dag gaan premier Hendrik Colijn en zijn trawanten ter kerke, dankbaar dat de gouden standaard is gered.’ (18)

‘Ze vermoordden Liebknecht en Rosa.’ (52) – eigenaardig is waarom Luxemburg in deze zin met haar voornaam genoemd wordt en Karl niet. Over de spoorwegen die de vernietigingskampen bevoorraadden: ‘Zelfs aan de nieuwe geallieerde oproep gaf de directeur van de NS geen gehoor. Hij was aan het golven.’ (116)

‘’s Nachts vloog er een steen door de etalageruit, een in de geschiedenis terugkerend symbool van het negatieve populisme.’ (177)

‘[…] werden vermoord in Sobibόr’ (298) – al te velen beschouwen oorlogsdaden niet als moord.

De naam Martin Heidegger laat Hazeu in een citaat van een ander voorgaan door een eigen toegevoegd ‘[Hitleraanhanger]’ (411)

Hazeu citeert de kunstenaar-criticus Marius van Beek en voegt toe: ‘”Een volk, dat geen schilders, geen beeldhouwers, geen musici of toneelspelers meer zou bezitten is slechts waard het lot van Sodom te ondergaan.” Voorwaar een nog immer actuele waarschuwing aan bijvoorbeeld Nederlandse politici die ziende blind en horend doof zijn voor wat kunst kan betekenen in een samenleving.’ (476)

‘Let op dat “we” en “ons”.’ (503)

Over de interpreten: ‘Anderen wisten later méér dan de dichter zelf, […].’ (294) – wat toch geen verwijt had moeten zijn.

‘In de gemeenteraad, vaak ook zo’n forum van onwetenden, […].’ (517)

(Over Spanje, het land dat zowel Bert Schierbeek als Lucebert bezong): ‘Tot dit volk behoorden [de] dictator Franco en zijn Guardia Civil; onder dit volk waren de moordenaars van de dichter García Lorca.’ (536)

‘Jaffé kreeg ongelijk.’ (Rauschenberg is wel degelijk een goed kunstenaar) (546)

‘Het was een tijd waarin openbare bibliotheken nog op grote schaal dichtbundels inkochten.’ (684)

‘De prijs bedroeg 18.000 gulden. Het was het maandsalaris van een minister. Het prijzengeld moest gedeeld betaald worden door de regeringen van Nederland en België.’ (698) (over de Prijs der Nederlandse Letteren)

‘Als het om het afschepen van kunstenaars ging, hoefden de beide overheden elkaar niets te leren.’ (702) (over 2 ‘diensten’ van de Vlaamse overheid)

‘De aasgieren wisten Lucebert vaker te vinden.’ (703) – over malafide kunsthandelaars.

‘Pastior is later ontmaskerd als informant van de Roemeense geheime dienst.’ (714)

‘Daar waren de gebruikelijke hotemetoten voor samengeroepen: de burgemeester, de commissaris […].’ (723)

‘[…] maar Elco [Brinkman, een katholiek, een minister : geweest] liet het afweten “wegens andere verplichtingen”.’ (731)

‘Op de begrafenis was zoals gebruikelijk niemand van regering en parlement aanwezig.’ (785)

Wim Hazeu is soms subtiel in zijn kritiek. Over het Lucebert-boek van Jens Christian Jensen wordt in een voetnoot gemeld : ‘In de latere vertaling [door Lucas Hüsgen, Vantilt, 2001] zijn regels weggelaten en woorden veranderd.’

De biograaf is mild kritisch voor Lucebert. Zijn profetenneiging is hem te veel, hij bekritiseert niet echt maar door de stijl weet men dat hij dit een belachelijk aspect van het kunstenaarschap vindt – maar Hazeu spreekt vanuit zijn eigen oorlogservaring, de vraag is wie dit zonder die ervaring zo begrijpt: ‘Hij zag zich als een zendeling, een gezondene, om zijn volk duidelijk te maken dat het grootheid nodig had.’ Of is dit een lezersinterpretatie? De visie van Lucebert op het dichterschap is een ouderwetse, ‘religiestichter’ willen zijn is een intellectuele zwakte en een emotionele domheid. Dit is misschien de belangrijkste reden waarom Lucebert weliswaar een groot dichter kan zijn maar niet een dichter van de 20ste eeuw. In ieder geval onderscheidt hem dat duidelijk van Hugo Claus, de paradox van het nationalisme zien we hier (de Antwerpse nationalistische ‘Claus-kenners weersprekend): de nuchtere Hollander is de opzwepende, opgezweepte brabbelaar; de barokke Vlaming is de nuchtere, afstandelijke, rationele observator.

Lucebert schreef weinig hoofdletters. Het is verwarrend hoe er geciteerd wordt uit brieven van Lucebert: wel of niet een hoofdletter? Zo begint het citaat dikwijls met een hoofdletter waar de rest van de tekst geen hoofdletters gebruikt. Is dit oorspronkelijk zo, of weer een dwaze redacteursingreep (alhoewel er ook aan dit boek in de normale De Bezige Bij-traditie geen redacteur aan te pas gekomen is). Slechts 1 voorbeeld, p. 301. In de kleurenbijlage wordt tweemaal hetzelfde schilderij afgebeeld. Vervelend is dat er over schilderijen gesproken wordt die niet afgebeeld zijn en die ook niet op het internet te vinden zijn (bijv. ‘De vrouwen van Cranach en Rubens, verenigd, vermoorden Pablo Picasso’ – ben ik wel benieuwd naar.) De uitgever is duidelijk geen ‘workalholic’ (731): goed werken is voor een ander. En is het Lucebert-schilderij nu getiteld ‘Berta van Antwerpen’ of ‘berta van bergen’? W.F. Hermans: ‘dachten dat ze de wereld gingen verbeteren door de hoofdletters weg te laten enzovoorts en niet meer rijmende poëzie te maken.’ (354). Over de uitgever nog dit: sommige pagina’s zijn wel zeer grijs gedrukt en de kleurreproducties zijn beneden niveau, het moest weer goedkoop zijn, de directie moet op restaurant kunnen gaan. En het is alleen maar op De Bezige Bij dat men de schrijver Hölderin kent…

Wim Hazeu psychologiseert iets te veel over het schuldgevoel van Lucebert over zijn deelname aan de oorlogsindustrie. Uit de biografie blijkt juist dat hij zich daar niets van aantrok, het verzweeg inderdaad, maar hij leefde nog niet in de hedendaagse biecht-, beschuldigings- en lamentatiecultuur. Zijn cultuur was die van het zwijgen, het recht hebben op een zwijgzaam verleden. Hij was er ook de man niet naar om zich door het verleden te laten verlammen: hij had het recht zich te vernieuwen en we moeten ons geen illusies maken: hij was links als het hem uitkwam (en de tijd was links, dus was dat niet moeilijk). Elke mens heeft recht op zijn fouten, en Lucebert heeft de zijne gemaakt – wij, die leven in een tijd als deze, ik, die gezien heb hoe zovelen slaaf en hond zijn, hoe de hond met schuim in de mond de zweep opneemt, ach, oordeel een onnozele kwiet niet. Lucebert was géén Heidegger, de fascist die we wel mogen verachten.

Een grappige misser van Wim Hazeu is wat hij zegt over Pablo Picasso: ‘Hij liet geen notarieel testament na, maar wel een gigantisch oeuvre, bevolkt door dinosaurussen [sic] en de onverzadigbare Minotaurus, […].’ (618), misschien bedoelde hij centauren (wat weer een redactionele misser van de uitgeverij).

hugo claus (5 april 1929-19 maart 2008)

hugo claus_sfcdt_1

…………………… però non mi destar, deh, parla basso

De grot

Nu nog, in de kamers van de dood
daalt de sneeuw
en nu nog, de vaalte van het valse beest
en weer, het grijs van de muis
het geritsel van de wind
en de zoom van het leven.

Wat weten wij wat de wind niet weet?

En dan het wit, het hypocriete zwart
het gezang van schele katten
– geen krekelgeluid –
de verlopen geilte van telbaar goud.

Ik was een vorst, een koning zonder grond,
zij mijn voorland, brandend vuur.
Hier ben ik dagloner, zonder uur.

En slaep ye of waek ye of zijt gij dood?

Het tenen mandje,
nu
voor altijd
zonder
bodem.

Ik word zwaar, bonkig en schonkig
zonder haar lendenen, haar lamlendig gezeur
om die scheur

………………………………………. (luid gedaas om karig aas)
………………………………………. (de wonde in de sponde)
………………………………………. (de lont in de kont)
………………………………………. (het gedaver in de klaver)
………………………………………. (het geráás in het gráás)
………………………………………. (ik kan dichten zonder mijn gat op te lichten)
………………………………………. (het is vier uur, vuur in de schuur)

en roep die harde spons weer aan

mompel haar naam,
‘alles zou ik geven’
………………………. (jaren van lood voor jouw gouden dagen)
– nee, niet haar naam –
en zie als de man van Arimathea
haar in de ogen.

Spijt, nee, dat kende ik niet. Ik zag niet meer.
(Roze babykleedjes. Nee, dat niet.)

Nu nog grijpen mijn handen
naar haar die mij,
toen, voorgoed, verlaten heeft.

En vraagt de lucht, steeds weer.

(Deze woorden werden door DESPLENTER, Youri, opvolger van MAES, Julienne, medium te Wallezele, Trapstraat 16bis, ook voor uw toekomst en de contacten met uw dierbare overledenen, tevens andere, opgevangen. Hij was weer triestig dit jaar, zijn stem wel minder gebroken dan vorig jaar, en kwaad dat hij was, het schijnt dat hij gevierd wordt en zijn nonkels en zijn tantes plagen hem. ‘De grote schrijver’, zeggen ze, ‘zie hem daar zitten, in zijn wit slaapkleed en zijn sloffen met een pomponneke op. Nora! Het is over ons dat ze boeken schrijven, niet over hem, van hem geven ze boekjes uit die geen echte boeken zijn, wat zijn uitgeefster niet verstaat, laat ze weg en ze zegt dat het nieuwe gedichten zijn maar het zijn oude gedichten en er zijn er zelfs bij die afgekapt zijn. Susanna van Rome werd onthoofd, onze cousin hebben ze ontmand. Zie hem daar zitten mokken, onze Eckermann. Nora! Laat hem gerust! Blijf er af! Nora! Kom hier, wij gaan manillen, dat hij zijn plan trekt, hij heeft vroeger ook nooit willen luisteren.’)

18 maart 1768

sfcdt_laurence sterne_lijnen

250 jaar geleden, 18 maart 1768, stierf Laurence Sterne, de romanschrijver die nu nog de geesten overkop zet, een vroege dadaïst, een omwentelaar, een vrolijke kwast, een ernstige mens. Elke zin die hij geschreven heeft, ademt vrijheid, spreekt van het individuele en toont wat openheid is, niet de openheid naar de ander is belangrijk, de openheid van de autonome geest is dat wel. Waarom zou een slaaf zich moeten laten vangen door de slaafsheid van de ander? Een ander woord voor politieke correctheid.

Bij hem geen heldenleven, geen bezitters van het lot, maar mensen die achter zichzelf aanhollen, die de wereld niet kunnen vatten, die de speelbal van het lot zijn en toch de dartelheid hoogtij laten vieren. Sterne laat Tristram Shandy vertellen maar het verhaal is niet rechtlijnig, er zijn uitweidingen, afbrekingen en de moraal is er niet. Hij heeft op een ingenieuze manier hier en daar de typografie ingezet, een traditie inzettend die geen traditie geworden is – waarom niet, is een goede vraag.

Hoe kun je slachtoffer zijn en toch je eigen leven met cynisme en ironie beschrijven? Hoe kun je inzien dat de chaos heerst en toch doen alsof je die meester zult zijn, wetend dat dit niet lukt en dan maar doen alsof die chaos juist rechtlijnigheid is? Daarvoor gebruikt hij de lezer, die hij hoogschat en ermee solt. De lezer moet het verhaal mee construeren, niet de anekdote wel de wereldbeschouwing. Sterne spreekt de lezer rechtstreeks aan en die kan toch niet zeggen dat Tristram Shandy een onnozelaar is als die lezer juist hetzelfde ervaart? Het leven is chaos en we doen maar wat. Wat kan ons de ander en de wereld schelen?

In 1991 (Knack, 3 april 1991) schreef ik over de toen nieuwe vertaling Het leven en de opvattingen van de Heer Tristram Shandy : ‘Hier wordt de speelsheid, de autonomie, de vrijheid van de mens verdedigd. De rechte lijn is slechts een konstruktie, de lijn die kronkelt is menselijk.’ De ik van het nu bevestigt.

Sterne staat nog steeds alleen in de Europese literatuurgeschiedenis, toch was zijn invloed groot, zeer groot. Denis Diderot, Goethe, Jean Paul, Beckett én de zogenoemde experimentele schrijvers (William Gaddis, William H. Gass, e.a.) zijn schatplichtig aan deze vrije geest. Peter de Voogd schreef het essay De invloed van Joyce op Sterne (Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1991) waarin hij betoogt dat het begin van het modernisme in de 18de eeuw te vinden is. Déze Verlichting kan door rechts én links niet misbruikt worden: de vrijheid van de geest, de moraal en de ziel!

een griek, marnix gijsen, een filosoof (5)

sfcdt_lijnen_marnix gijsen_5

Met Marnix Gijsen zitten we in de wereld waar vrouw en man elkaar vreemd bejegenden. Bij de mannen was er een verlangen naar normale vrouwen, de vrouwen dachten iets anders. Veel schrijvers werden en worden misogyn genoemd, ten onrechte wordt gedacht dat ze vrouwvijandig zouden zijn. Wat ze verlangen, een sterke, intelligente, gevoelige vrouw, is hen niet gegeven. In de zwakke vrouw, zien ze de zwakke mens.

Er is mededogen met de ander, een inzicht in maatschappelijke wantoestanden, een afgrijzen voor uitbuiting en vernedering. Fatsoen is niet iedereen gegeven, weet de schrijver.

De personages van Gijsen (en anderen) willen zich met schoonheid omringen, niet voor het geld, maar voor het helen van de ziel – dat de erfenis van Gijsen dan zo verkwanseld werd (door een pseudo-socialist), hoe deerlijk voor die dieven.

Er is een eigenaardige levenshouding: ja zeggen en toch ook nee zeggen. Een fundamentele argwaan tegenover de ander, de kennis, de kunst: niets geloven en toch handelen. Een intellectueel heeft geen vaderland, niemand heeft een vaderland. Er wordt veel doorgeprikt: de façade van zogezegde kennis, van jeugd en ouderdom, van geld en macht. Men buigt voor de minister, men denkt ‘ik eer de aap’.

Er is een individualisme dat niet kapot te krijgen is: elk verhaal vertrekt vanuit het ik en eindigt ook daar. Elk leven is een helletocht. Er wordt zo weinig mogelijk rekening gehouden met de goegemeente, men draagt een kostuum en spreekt met twee woorden maar dat zegt niet alles. Er worden geen toegevingen gedaan aan de commeren van het dorp. Bijna kunnen we al van een ander antropologisch type spreken dan wat we vandaag meemaken.

Er is een verlangen naar een bevrijding van de ketenen van geloof, maatschappij, stand. Een verlangen naar ongedwongen lichamelijkheid, niet besmet met zonde en doem. De grootste zonde van alles beleed Marnix Gijsen: een eerlijkheid.

Er gebeurt nooit iets (1956).

Alleen een zeer vroom volk kan de Heer passend zijn ongeduld betuigen om de wantoestanden dezer wereld.

Wanneer men onder mannen verneemt dat een bekende op ongewone wijze verliefd geworden is, zij het omwille van een verschil in leeftijd, in fortuin of in gestalte, dan onderzoeken we mannelijk solidair of de inzet het spel waard is en daarmee is de zaak uit. Is het resultaat negatief, dan volgt daaruit dat de man gek of seniel is, […].

Nu begon het leven opnieuw, het goede, ordelijke bestaan. Ik haat reizen.

Het zijn gekken die uit zucht naar avontuur de Everest willen beklimmen. Men moest in het leven van elke dag Himalaya’s vinden.

Deze man bezat de zelfverzekerdheid der ploerten, wie elke morele bedenking vreemd is, […].

Mij verwijt ze dat ik ongevoelig ben omdat ik niet aldoor klaar sta met mijn medelij en mijn rechtschapen woede.

Donker en zonder erbarmen, heeft een van onze dichters gezegd, zijn bloed en geslacht. [H. Marsman]

De mens is goed, zeggen zekere filosofen. De mens is goed voor zichzelf, zo luidt mijn wijsheid.

Luistert men goed toe, dan is een intonatie zelfs voldoende om de ketter van de gelovige te onderscheiden. Waarom zou men zich ook doorlopend bloot geven zoals de fanatici en de cynici?

Ik lees liever een boek waarin één volzin de hele bedoeling van de schrijver zegt. Op die volzin wacht ik. Ontdek ik hem dan is mijn tijd niet verloren.

Ik wil desnoods het hart wel doorgronden, maar de nieren laat ik over aan de Heer.

Naar mijn oordeel gebeurt er absoluut niets in de wereld. […] Neen, er gebeurt niets, er bestaan enkel toestanden.

[…] hoe ik, radeloos wachtend op haar antwoord, de tranen oplikte langs mijn mondhoeken.

Uit Wat de dag meebrengt … : bladen uit een dagboek (1954)

[…] de onooglijke doorzopen bedelaar was niet meer dan een vlieg die men verveeld van het lichaam jaagt.

Uit Mijn vriend, de moordenaar (1958)

Kinderen weten beter dan volwassenen dat men een anders verdriet moet eerbiedigen; dat het barbaars is de reden te willen weten en de verdrietige te verplichten zijn pijn bloot te geven.

[…], hoe boven de vreugde en de pijn van het leven, boven de vernederende slavernij van het lichaam en boven de ijle glorie van onze geestelijke triomfen, de natuur haar gang gaat: onverschillig en zelfverzekerd.

Een ieder leeft voor zichzelf. Aan het ongeluk of de dwaasheid van een ander kunnen we geen schuld hebben. De driestheid van de anderen tegenover ons, neutraliseert ons eigen gebrek aan eerbied voor hen.

Ik was een moment volkomen gelukkig en rustig. Ik was weer geheel alleen.

[…] want lokaal nationalisme en het verdachtmaken van een heel volk dat werkt altijd.

[…] de rug van een mens, duizendmaal ontroerender en miserabeler dan zijn gelaat kan zijn …

een griek, marnix gijsen, een filosoof (4)

sfcdt_lijnen_marnix gijsen_4

Wat is literatuur? Het spel van de verbeelding, het zetten van een werkelijkheid naast een wereld, een oordelen vanuit die realiteit naar die van elke dag. Marnix Gijsen had een beheersing van gevoel en woord. Niet de anekdote van het leven was belangrijk, de levensles was die wel. Niet als een moralisme vanuit de hoogte, maar een mededogen met zichzelf en de ander, een samen delen van waarheid. Wie leest, leest de problemen van deze tijd, van alle tijden. Hoe de moraal niet gebonden is aan een politieke stellingname, opgelegd door de terreur van het regime, maar de grenzen van tijd, plaats en persoon overstijgt en dan waarheid wordt. Zijn genadeloze blik, ook over hemzelf, verbindt hem met Herman Teirlinck, telgen van een land dat worstelt met civilisatie en vandaag de dag nog geen moraal kent.

Woorden uit Goed en kwaad (1950).

[…], maar ik heb U niet met mijn medelijden lastig gevallen. Ik ben eenzaam en wil eenzaam blijven. Begrijp dat goed. Er is geen beter plaats om eenzaam te zijn dan tussen de acht miljoen halve gekken van deze stad.

[…] het jonge meisje, dat heel haar bestaan geadeld had door haar romantische vlucht uit een streng milieu.

‘Een man zijn leed’, zei ze, ‘is zijn intiemste bezit. Zijn schat. Laat hem met rust.’

Al had ik het land aan de wijze waarop de Blanken de Negers daar elk ogenblik van hun bestaan vernederen en onrecht aandoen, toch schiep ik behagen in de ietwat aristocratische atmosfeer van dit oude en mooie stadje.

Al dat geleuter over het geheim der ziel en van het hart scheen mij onbeduidend tegenover dit dagelijkse mysterie : het dier.

Wat mij overbleef was een diepe eerbied voor het leven in elke vorm, maar daar ook liep ik met de kop tegen een muur; want hoe dikwijls vernietigde ik niet onwetend, alleen door brute kracht, het plantaardige leven rond mij? En dan ons voedsel: wat voor moordenaars zijn we niet elke dag?

Heel de morgen luisterde ik naar de klank der tientallen klokken die de gelovigen riepen naar katholieke, methodische, baptistische, unitaristische, presbyteriaanse en episcopaalse diensten. Was er een moskee geweest in de stad, ik zou er naar toe zijn gegaan, alleen uit protest. Al leek Mohammed met zijn rijke weduwebruid mij nog minder aantrekkelijk dan alle andere kerkvaders. Wie is er nu gediend van een bourgeois arrivist als kerkvader of profeet?

Er waren er bij die nu nog de schimp en de hooghartigheid der Ariërs tegenover Joden moesten dulden in dit land van vrijheid en gelijkheid.

Mevrouw Kasenkina was door het venster gesprongen van de derde verdieping van het Russische Consulaat. Wat kon men daaraan doen? Er komen ogenblikken dat men door het venster springen moet. Iedere Rus begrijpt dit.

‘Ik leef’, zei ik, ‘om niemand in de weg te lopen.’

Het is niet mogelijk, zeggen de bladen, dat te midden van al deze rijkdom en deze productie iemand van armoe zou sterven. Ik heb er echter toch gekend die zich in de Hudson wierpen, omdat ze niet meer wisten hoe de eindjes aan elkaar te knopen, soms een zaak van een tiental dollars. Dezelfde dag geeft men honderden dollars uit om een kanarievogel te ‘redden’, die ergens in een haast onbereikbare dakgoot zit.

Zelfvernietiging heeft voor mij nooit een grote bekoring gehad. Mijn probleem was veel minder metafysisch, het was een probleem van burgerlijk zelfbehoud.

Wat baat het ons de koe aan onze kant te hebben, als de tijger tegen ons is?

Mij ging het niet veel aan, want wat ging mij aan, en dan weer, wat ging mij niet aan, want ik liep kwetsbaar door het leven, met een grote capaciteit voor walg en stille verontwaardiging.

Men kan evengoed de romans van 1830 lezen, of karnemelk drinken. Het is een grote, weldadige rust.

[…] wij doen allen kwaad aan anderen; onwetend meestal, maar er is geen andere manier om te leven.

Wat ik bedoelde was : we sterven allen en het leven is droevig. Het is een ellendige boel waar we geen verweer tegen kennen, enkel potsierlijke lapmiddeltjes.

Het schip vaart voort, al hebben de schelpdieren zich aan de kiel vastgehecht.

Ik was, dat wist ik, een geboren sul. Uit vrees aan die kwaal te bezwijken, hield ik mij afzijdig en leefde al vele jaren als een kluizenaar.

[…] de haven van mijn veilige bekrompenheid van geest.

Ik doe niets anders dan me bedwingen in het leven.

[…] in een vlaag van wanhoop ben ik echter mijn ondergang begonnen die echter mijn triomf en mijn bevrijding is geworden.

We hadden ontdekt dat de wereld en het leven geen zin hebben en dat we niets zijn dan potsierlijke mieren die krankzinnig rondliepen wanneer een wandelaar op hun heuveltje trapt.

een griek, marnix gijsen, een filosoof (3)

sfcdt_lijnen_marnix gijsen_3

Het is een figuur als Marnix Gijsen die ons toont wat burgerschap betekent: men is loyaal aan de zaak van de wereld, niet aan die van het regime.
Woorden uit Het boek van Joachim van Babylon (1947).

Ik had moeite mij niet om te draaien en te buigen zoals op het toneel een acteur dankt voor applaus. Ik had het moeten doen al ware het maar geweest om afscheid te nemen van de gemeenschap.

Ik heb van die dag af geen vragen meer gesteld, noch in het geestelijke noch in het zakelijke, maar mijn belangstelling voor het abstracte heb ik toen verloren.

[…] maar alles boeide mij en mijn zorg was meer om de geest dan om het lichaam.

Bij onbeschaafde en woeste volkeren ging ik op bezoek, mensen die geen schaamte kennen en geen goden aanbidden. Sommigen waren schoon als soepele dieren, anderen stompzinniger dan het domste vee.

[…] wie naar grijsaards en vrouwen luistert wordt spoedig hun vriend.

Wat mij veel meer boeide was de wijze waarop de volkeren werden geregeerd: het geweld der heersers en de lijdzaamheid der onderdanen; de tyrannie en de opstandigheid; de wijze waarop de tyran zijn gedragingen goed praatte met de hulp van sterrenwichelaars en zogenaamde wijzen; de zwakheid van de kleine man die zijn opstandigheid beperkte tot het bekomen van een bete broods per dag maar die het hele stelsel niet durfde aantasten. Ik was echter slechts een toeschouwer, een reiziger, en ik zweeg.

Ik liet verstaan dat ik daaruit had besloten dat de voortreffelijkheid van het ene systeem boven het andere mij een kwestie van windstreek toescheen, veeleer dan van principe, en dat ik, voor mij althans, niet verkoos te besluiten of mij uit te spreken.

[…] en zijn geslacht als twee gave nootjes.

Bij ondervinding wist ik, dat alleen geld bij machte is om moralisten te bedaren.

Ik ben alleen en onmondig op de wereld gekomen en moet mij ook alleen verantwoorden, zo dacht ik.

[…], de overtuiging dat er geen verklaring is, dat wij deel zijn van een waanzinnig bestel en dat er geen andere zekerheid blijft dan onze ondergang.

‘Rijke lui doen wat ze willen, maar arme mensen moeten mekaar steunen.’ – ‘Er is dus een moraal voor rijken en één voor armen?’

Elke morgen sta ik op, bekijk mij in de spiegel en deins verschrikt terug. Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk is in de tijd.

Het enige wat men een man moet leren in het leven is moed. Ik had de moed te sterven, maar de dood wenste mij niet.

‘Omhelzen wij Absurditeit, de grote concubine …’

Ik was niet meer alleen. Ik had mijn laatste vrij woord gesproken.

Want met de jaren groeide mijn behoefte aan eenzaamheid. Zo benijdde ik de landlieden die slechts enkele woorden mompelden per dag. Ik werd ook niet gaarne tegengesproken. Alleen boeken gaven mij volkomen vreugde: […].

Het is glorierijk en rampzalig een mens te zijn. Ik weet niets, ik kijk maar rond op de wereld, en geraak niet uitgekeken. Dat zal ik doen tot op mijn laatste dag. Dat wij geboren worden en sterven, weet ik, wat daartussen ligt schijnt mij zonder veel belang. Ik wens echter niemand te leiden, want ik weet niet waarheen, en ik wil niemand afwenden van een weg die hem zeker en veilig schijnt.

De grootste daad schijnt mij te zijn geen last te worden voor de anderen.

Ik was bitter geworden, maar betrouwde slechts op mijzelf. Moed, niets dan moed, hebben wij nodig.

[…] zelfs en ik zou haast zeggen vooral, de deugd moet met verstand worden aangewend.

[…] de hele geschiedenis is inderdaad een geval van klieren en nieren.

Over belangrijke zaken spreekt men onder beschaafde mensen niet.

[…] vrouwen die bekoorlijk en vrolijk waren, niet schandelijk uitgelaten lijk veel Babylonische, maar geestelijk dartel en bezielend.

[…] ik kan u maar één raad geven: leef, maar leef edel.

‘Vrees niets dan de vrees.’

Zijn laatste woord was geen scheldwoord. Hij zei met overtuiging, en naar men mij vertelde, met een zekere tederheid: ‘Gij sukkelaars’.