sfcdt

laatste zinnen (128)

laatste zinnen_128

Es mag wohl sein, daβ Sophokles in der Antigone schon alles gesagt hat mit seiner Ode über den Menschen. Die Beherrschung des Denkens, der ungeheure Geschwindigkeit des Denkens hebt den Menschen über alle anderen Lebewesen hinaus. Doch macht es ihn sich selbst und der Ungeheuerlichkeit der Welt gegenüber zum Fremden.
Eine dem Leben anklebende zehnfache Traurigkeit.

George Steiner, Warum Denken traurig macht : zehn (mögliche) Gründe, aus dem Englischen von Nicolaus Bornhorn, 2006

Advertenties

raadsels

pablo picasso_minotaure mourant harvey weinstein

Zo verdwaasd we zijn. De Standaard van zaterdag 3 maart 2018 trok de schandaalkaart van de sensatie. ‘8.600 meisjes in ons land riskeren besnijdenis’ (het laatste woord in een groter lettertype – Bild achterna). Het gaat wel om ‘riskeren’ en hoe dat risico berekend wordt, is me niet duidelijk. Dat ‘in ons land’ is al even erg: waarom zijn de buurlanden en Afrika niet belangrijk, waarom is het erg dat dit hier ‘bij ons’ gebeurt? Omdat wij beter zijn, tiens, de grond hier is beter en wie op deze klei rondloopt is natuurlijk superieur, ook moreel. Elke aanslag op de fysieke integriteit van een mens moet veroordeeld worden, meisje of jongen, baby of kind, volwassene of ouderling – leeftijd is onbelangrijk. De strijd tegen de achterlijkheid (of die nu godsdienstig of cultureel is) mag dus wel wat ruimer gevoerd worden. Wie verplicht wordt zich te schamen voor het eigen lichaam, moet anders gezegd worden. Geen enkel kledingstuk mag bevrijd genoemd worden. Het individuele komt steeds vόόr het vrouwelijke of mannelijke: het individu bepaalt zelf. Het pacifisme is nog steeds een betere opvatting dan de geweldspropaganda van de blanke middenklasse die de moraal van de onderklasse overgenomen heeft. Maar er zit een vorm van andrisme in. Want.

Ruimer? In diezelfde krant, eveneens op de eerste pagina maar iets kleiner: ‘Steeds meer vrouwen in de ring : ‘Boksen geeft zelfvertrouwen’. Dit nu wordt voorgesteld als een feminisme, een inhaalbeweging. Elke geweldsport is een aanslag op de hersenen van een mens: wie het boksen promoot, doet aan mensvernietiging – voor het vertier van de kijkers. Hanensporten worden verboden maar dwaze mannen en vrouwen mogen elkaar op het gezicht slaan. Dat de bokssport door de zogenaamde socialisten verdedigd wordt, hangt samen met hun verdediging van het gokken. Mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden en wie het boksen promoot en naar het centrum van de maatschappij brengt, doordringt de maatschappij met geweld, agressiviteit en regelrechte domheid.

In 2014 verscheen van Catherine de Zegher Women’s work is never done : an anthology, hoe dit nu anders te begrijpen. ‘Catherine De Zegher uit Kortrijk heeft van Vrouw en Maatschappij de Oscarla gekregen. Ze krijgt die prijs voor haar voortrekkersrol voor vrouwen in de kunstensector.’ (11 maart 2017).

En dan waren er nog de Oscars, nog steeds in het teken van MeToo, dat nu uitgebreid wordt. Dat actrices hun carrière hoger stelden dan hun fysieke en morele integriteit, mag daarbij vergeten worden. Dat door hun nummertje andere vrouwen minder kansen gekregen hebben, mag vergeten worden. Dat vrouwen ja gezegd hebben, als ze ook nee gezegd hadden kunnen hebben, soit, vergeet het. Dat hun ogen glommen, als ze later hun overweldigers zagen, is een misinterpretatie. Dat actrices even veel moeten verdienen als acteurs, is een misvatting. Net zoals sporters, verdienen acteurs en actrices veel te veel geld voor veel te weinig prestaties. Allen moeten ze minder verdienen. De wereld van het spektakel wordt gevoed met gestolen voedsel, hulpbronnen en intelligentie. Denkt men dat het feminisme in deze showwereld te vinden is? Bij de geprivilegieerde klasse, die meer te verliezen dan te winnen heeft? Is het streven naar macht dan zo’n deugddoende activiteit?

Maar wat moet je dan denken van ‘de rode loper’? Hoe dwaas en lelijk die vrouwen daar stonden (en staan) vrouw te zijn! Welke afschuwelijke klederdracht ze toonden. Die smakeloosheid, geen greintje cultuur of intelligentie. Die vrouwen staan daar volledig bewust van zichzelf en hun lichaam, zichzelf te tonen en te zijn. Zelfs St-Vincent! Zie hoe zij, en Nicole Kidman, zich als ‘snoepjes’ presenteren, als peuters. Ah, de ironische knipoog – nee, die is er niet, dit is gemeend – origineel en spontaan zichzelf. Een vrouw met een greintje zelfwaardering laat zich toch niet vangen in het denigrerend oog van een fotograaf? En kleedt zich niet smakeloos. Leest een boek.

uit het wijsheidsboek van z’ong zhi (2)

literatuur_lijnen_sfcdt_9

Er steekt een ware storm om. Allerlei mensen stromen naar het volkshuis, niet langer van het volk. Daar verschijnt de volkscommissaris, rond en vet. Hij is wit gepoederd, zo zien de mensen niet dat hij dit jaar al voor de derde keer op wintervakantie geweest is. Niet altijd met zijn vrouw hé, ook serieus.

Op de eerste rij de directeurs-commissarissen, zij maken veel wind. Ze kwispelen, daarvoor zijn ze aangenomen. De directeurs-commissarissen hebben onderdirecteurs- ondercommissarissen aangenomen om voor hen te kwispelen. Enzovoort. Ze blaffen, en als ze kwispelen stinken ze. De onderdeuren ruiken het.

De volkscommissaris doet teken, nu komt de Garde in actie: het volk wordt bijeengedreven en zelfs diegenen die al in de Zwarte Rivier geworpen waren moeten komen luisteren. Groot nieuws! Zegt de volkscommissaris.

Het moet gedaan zijn, dat moet stoppen. Ik ben dat beu altijd onze schone naam die bevuild wordt door de burgers en de pers, dat kwalijk instrument van de burgerbeweging. En al diegenen ook die hun mond opendoen en hun hersenen laten werken. Ik heb ook hersenen. Welnu dus, vanaf nu zal het veranderen. Jullie zullen zeggen, ik zal zeggen. Voilà we zijn quitte en alles begint opnieuw.

Die affaire met kameraad Pi-Qu-ur, en zijn bootje op de Gele Rivier, dat was maar een begin voor jullie, dat was al lang aan de gang, het was daar goed en gezellig. En kijk, wat we gedaan hebben. Voor jullie! Een Arena gebouwd. Duur! Maar met wat water erbij, toch te betalen. Ook hier en daar een loge, voor de opbrengsten. Het moet ergens gebeuren.

En die gronden aan de haven, waar de maan boven het riet en een slanke griet! Ha, die hebben we goedkoop verkocht aan de een en duur aan de mensen. Wij gaan slim om met jullie geld.

En die gebouwen die we zetten? Allemaal via procedures die we zelf vastleggen en veranderen.

En die poppenkast? Over onszelf!

En dat station? Allemaal via via. Voor ons.

En als er een probleem is, dan weten we hoe we dat moeten oplossen. We kennen veel mensen en veel mensen beven, het gaat tenslotte om hun broodwinning. En hun kinderen. En hun leven. Bah! Intellectuelen, vernietig dat gespuis. Een opdracht voor jullie, directeurs-commissarissen. (En met dreigende vinger wees hij hen en met zijn ogen wees hij hun de prooi aan. Ze gromden.)

Po-tem ‘Kin dacht een grote tovenaar te zijn, wij zijn een grotere tovenaar. Wij hebben de regie in handen.

En die schilderrollen in het Vrouwenhuis? Allemaal authentiek. Het is de schuld van de anderen, wij konden er niets aan doen. Ze waren bovendien proper en pasten goed in het interieur daar – ook één boven mijn dressoir – decoratief, aantrekkelijk, een beetje week.

En die mensen die voor dat alles verantwoordelijk zijn? Dat ze liegen? Laat ze liegen! Wie heeft daar nu een probleem mee? Dat doen wij toch ook. Het is voor ons dat ze het doen.

Ja, we hebben ze verkozen, we hebben ze verkozen om in het nieuws te komen. Dus wat is het? Ze komen in het nieuws. Het zijn sukkelaars, we weten dat, daarvoor zijn ze gekozen. Voor de grote glorie van ons schoon dorp!

Ik ben het beu dat ze ons hier van alles verwijten en overal een affaire in zien.

Ik ga tonen, pas op, dat we multicultureel zijn en dat we niet alleen bij de moslimvader maar ook bij de Pope te biecht gaan. Luister en knoop in uw oren of anders u op: we noemen onszelf vanaf nu, schoon dorp, Affaire. Niemand kan ons dan nog iets verwijten. We zijn Affaire en wij doen het alzo. We zijn geheel onszelve, en we kunnen niet anders. We gaan dat zelfs nog verbeteren! En omwille van dat multiculturele zullen we spreken gelijk in het naburige gewest van een affairetje, hun Pope heeft dat ook gehad. Dat zal geld kosten, maar dat geeft niet, dat is al in kannen en mijn kruiken.

Welaan dan burgers en honden: wij zijn ’t Affairetje en we zijn er trots op. En het ene hangt samen met het andere, er zijn geen uitzonderingen, geen details, alles is normaal voor ’t Affairetje en wij zijn dus de Affairisten. Er is een systeem, en we noemen dat ’t Affairetjessysteem. En we doen voort, en we doen voort gelijk dat we zijn en al de anderen zijn leugenaars en ze begrijpen de wereld niet. Leve onszelf! Leve de affaires! Leve ’t Affairetje!

Z’ong Zhi ging langzaam en vermoeid de trappen van de pui voor het volkshuis op.
Hij zei: ‘Geen 5-sterrenbeweging hebben jullie nodig. Zelfs een 500-sterrenbeweging zal nog tekort schieten.’
Z’ong Zhi ging langzaam en vermoeid de trappen van de pui voor het volkshuis af.

over muziekdozen en graftomben – patrick modiano (3)

patrick modiano_tombeaux_jan vercruysse 3

Souvenirs dormants van Patrick Modiano : is een titel uitdrukkelijker voor een oeuvre? In het toneelstuk Nos débuts dans la vie (2017) laat de schrijver zijn moeder optreden; in deze roman gaat het om de mysterieuze vader, niet alleen om wie hij was of zou geweest zijn, ook om wat hij al dan niet gedaan heeft, welke vrienden hij frequenteerde, wat zijn levenssfeer was. Zoals de titel zegt, zijn de herinneringen niet dood, slechts slapend, ze blijven bij ons en kunnen wakker gemaakt worden: het leven bestaat er in de herinneringen te activeren, een nieuw herinneringenhuis te bouwen (het tegenovergestelde van de ‘geheugenkunst’ die er op gericht was om een toekomst op basis van het noodzakelijke te bouwen: hier gaat het om een heden te verlichten door het verleden vanuit het nu te reconstrueren).

Toch zijn het vooral vrouwen die het verhaal en dus de herinnering sturen. Er is een moord, maar anders dan bij Simenon, is dit niet de kern van het verhaal en het leven waarrond mensen cirkelen: het zijn de cirkelende bewegingen, de randfiguren die in het centrum van het boek staan. Modiano lijkt zichzelf en sommige lezers wat te ridiculiseren door naar het occultisme en occulte boeken te verwijzen – maar het occulte wordt door hem afgewezen: het mysterie zit in het leven, moet niet verzonnen worden. Mist is niet gelijk aan dwaze fantasie, net zoals chaos niet gelijk is aan burgeroorlog. Zoals Simenon de gewone mens met mededogen bekeek en hem interessant genoeg vond om hem te beschrijven, zo zijn de marginale levens ook bij Modiano belangrijk: het onopvallende leven is ook het leven.

De cirkel staat centraal in dit oeuvre: de herinneringen doen iemand terugkeren naar het verleden, het verleden zou het heden moeten verklaren (maar dat gebeurt niet): de duisternis blijft. Vandaar de typische stijl van Patrick Modiano om namen, straten, thema’s, gebeurtenissen, situaties te herhalen, er is niet zozeer stilstand (in het heden) meer een steeds weer ronddolen op de cirkels van de hel. Al op de tweede bladzijde schrijft hij: « […], j’avais fait une fugue », terwijl het woord hier in de eerste plaats in zijn tweede betekenis van weglopen gebruikt wordt: « […] : au lieu de rentrer au pensionnat, j’avais fait une fugue. ». De fuga als muziekstuk waarin de herhaling, het hernemen, centraal staat; de vlucht als een begin van leven, een zoektocht naar de duisterheden.

De herinneringen zijn niet iets wat iemand overvalt, men moet de moed hebben om die te laten komen, te laten opduiken en levend te doen worden. Hoe kan een schrijver in ‘elke zin’ zijn hele oeuvre leggen, hoe kan een ‘atoom’ een wereld (zijn wereld) vatten? Die vraag stellen is zich laten overweldigen door het meesterschap van Modiano: « Je me suis posé une dernière fois ces questions avant qu’elles ne se perdent sans réponses dans la nuit des temps. »

Weer is er een connectie met België in dit boek, het Nederlands wordt weliswaar Vlaams genoemd. « Des livres que ma mère lisait quand elle était arrivée à Paris en 1942 : romans de Hans Fallada, livres en flamand, […]. » Het is jammer dat Modiano zich niet de titels en de auteurs herinnert … Fallada was een maatschappijkritisch schrijver, ‘behoorde’ tot de Neuen Sachlichkeit, in het objectiverend, schraal schrijven is er een verwantschap met Modiano (het zijn boeken van zijn moeder maar hij heeft zelf ook Fallada gelezen, zie p. 49).

Veel boeken worden vermeld, het occultisme verbergt zich uiteraard in de woorden maar ze zijn ook een subtiele aanval op de Verlichtingscultuur: het boek verduistert, wat zegt licht te brengen is slechts achterbaksheid. Parijs, de hoofdstad van de Verlichting, bergt zelf een Middeleeuwse, occulte geschiedenis (waar zelfs een Blaise Cendrars in zijn werk regelmatig naar verwijst en kennen we niet allemaal Les mystères de Paris van Eugène Sue?). Gurdjieff en consoorten zijn dus niet nodig om een geschiedenis te hebben. Modiano beschouwt ze als pseudo-mysterieuzen – bij hen is er binnen het mysterie een rationalisme aanwezig, bij Modiano staat de ratio buiten het pseudo-denken, hij is m.a.w. meer cartesiaan dan men oppervlakkig denkt. Hij aanvaardt het ‘niets’, waarmee hij in de sporen van Pascal treedt: tegenover het zwijgende universum, kan ook de mens maar beter zwijgen: « Mais je n’avais pas besoin d’explication. Il faut prendre les gens tels qu’ils sont, […]. ».

De ‘echte’ boeken waar Patrick Modiano naar verwijst zijn de moralisten, de Franse denkers: « […], j’ai toujours rêvé d’écrire un traité de la fugue à la manière de ces moralistes et de ces mémorialistes français dont j’admire tant le style depuis mon adolescence : le cardinal de Retz, La Bruyère, La Rochefoucauld, Vauvenargues … ». En even verder (p. 74) legt hij met de woorden « spectateur nocturne » een verwijzing naar Restif De la Bretonne vast – het is die verweving van nachtelijk duister en penetrerende intelligentie die het oeuvre van Modiano zo intrigerend maakt: onderwerp en stijl komen samen in het niet-weten, het aarzelen, het loslaten. « Ou bien, tout simplement, vivons-nous à la merci de certains silences. » (p. 80)

Hoe de angst voor het verleden te overstijgen, de demonen het zwijgen op te leggen? Het verleden niet langer als een realiteit zien, maar als iets imaginairs, een verbeelding, een schim (80). Een droom kan gemanipuleerd worden, men kan, wanneer men wil, ontwaken (84). Heeft Modiano op de oude dag een uitweg gevonden, het licht aan het eind van de tunnel ontwaard. « Maintenant ce sera pour moi le début d’un autre vie. » (88) – wat doet denken aan het theaterstuk Nos débuts dans la vie.

Vergeet.

Beeld: Jan Vercruysse, Tombeaux

over muziekdozen en graftomben – patrick modiano (2)

patrick modiano_tombeaux_jan vercruysse 2

Nos débuts dans la vie (2017) van Patrick Modiano is ook daarom belangwekkend omdat het een theaterstuk is, zeldzaam in het oeuvre van de Franse Nobelprijswinnaar, een oeuvre dat toch gekenmerkt wordt door de monoloog in het hoofd en niet door dialogen tussen evenwaardige personages. Een oudere actrice wordt door de grote regisseur Savelsberg gevraagd om in De meeuw van Tsjechov te spelen – een illusie over een illusiestuk. De verdubbelingen stapelen zich op: wat is waar, wat een droom en wat heeft de waarde van het ware?

Het dubbele toont zich ook in de parallelle relaties: Jean, de zoon van de actrice, heeft een relatie met een jonge actrice ; de moeder met een schimmige man. De koppels staan in oppositie tot elkaar, men wil de hoofdrol opeisen – het lijkt alsof de wereld alleen maar zichzelf kan herhalen: de kroon wordt doorgegeven.

Het eerste woord, een regie-aanduiding, is pénombre, schemerduister en onmiddellijk zitten we in de wereld van Modiano én van het theater. « La silhouette de Jean, de dos. Il reste immobile. » Een combinatie van wereldafgekeerdheid, Plato en Maeterlinck. Wie zich over het raadsel van de literatuur en het woord wil buigen, heeft aan Modiano een dankbaar onderwerp.

De vriend van de moeder is een (mislukte) schrijver, Caveux, in zijn woorden legt Modiano misschien delen van zijn waarheid neer: « La littérature exige beaucoup de travail … ». Jean, de zoon, wil ook schrijver worden. Er is een tweestrijd tussen beide mannen, Sartre wordt in de arena geworpen (en door Modiano afgewezen): hij bestudeerde alle toneelauteurs van de 19de eeuw, als een uurwerkmakersleerling heeft hij de stukken geannoteerd: de schrijver is een ambachtsman – maar dit is voor Modiano een negatief voorbeeld (immers van Caveux tegenover Jean). Jean, de jonge Modiano, hij die de geschiedenis de geschiedenis laat, terwijl Modiano, de schrijver, bestaat door de geschiedenis.

De tweestrijd gaat over de stijl: Jean heeft volgens Caveux een te platte, zoutloze stijl; de stijl van Caveux is barok, pompeus, een overdaad aan adjectieven. Caveux slaat de jonge schrijver met literaire termen om het hoofd, hij verwijst naar het literaire verleden (maar het verleden maakt een schrijver nu en hier niet waardevol). Modiano beschrijft de strijd tussen de ouden en de nieuwen, « la querelle des Anciens et des Modernes ». Jean: « Mais je ne veux pas qu’on me dicte ce que je dois écrire. » Wat is de kern van het leven ? Dominique, zijn vriendin leert hem: niet het succes, maar zichzelf weten te verdragen.

De magie van het theater. Jean verbeeldt zich hoe de toeschouwers van al die vorige stukken zich nog in de zaal bevinden, hoe ze nog naar het podium staren en meegevoerd worden met de stemmen en de gebaren van de acteurs – die hen betoveren. De wereld is vol stemmen, ogen en oren: de leegte is een illusie. De reële wereld is die van de bedreiging op de integriteit: men wordt op de proef gesteld. Is wat Cavreux doet positief of negatief – een Dreverhaven? Maar hoe kan een teleurgesteld leven een ander het vuur doorgeven? Zowel de moeder als de vader is mislukt, heeft de droom [sic] niet waargemaakt. Het zijn de kinderen die het zullen moeten doen – maar ze zijn reeds vergiftigd door de gal van de ouderen. De moeder werd een « Mll Beulemans » genoemd, ze kwam vanuit België (Antwerpen) naar Paris met een stuk, Magie rouge, van Michel de Ghelderode, een van haar kompanen was Sadi de Gorter (ooit de geliefde van Josepha Mendels geweest) – en wat is gebleven?

Het theater is een vluchthuis, daar worden illusies getoond en in stand gehouden. Het is een artificiële wereld, leugens incluis. « Je croyais que dans les théâtres rien ne changeait et que le temps s’arrêtait. »

Beeld : Jan Vercruysse, Tombeaux

over muziekdozen en graftomben – patrick modiano (1)

patrick modiano_tombeaux_jan vercruysse 1

Is ook op het hoofd van Patrick Modiano de vloek van de Nobelprijs neergedaald? In 2017 verschenen van hem 2 korte teksten in 2 afzonderlijke boekdelen. Modiano is altijd spaarzaam geweest met zijn woorden en zijn gedachten, geen breedvoerige beschrijvingen maar rake typeringen en woorden die de mist aanduiden – een leerling van de grote Georges Simenon. Het ene boek, Souvenirs dormants, is een ‘roman’, het andere, Nos débuts dans la vie, theater. Twee keer een andere titel en toch twee keer hetzelfde: het verleden dat het heden bepaalt, zelfs de slaap is een toestand van leven en bewustzijn.

Die schraalheid is in het theaterstuk te lezen. Hoe gepassioneerd het verhaal ook is, het gaat tenslotte om het begin van het leven, toch wordt alles spaarzaam aangeduid, er is geen heftigheid te lezen, wel bewogenheid – een kenmerk van de zichzelf beheersende meester. Uiteraard zijn er weer autobiografische elementen – de moeder van Modiano was een Belgische actrice, het stuk speelt zich in de theaterwereld af – verdubbeling, het zo kenmerkende thema van de schrijver. Daarnaast de tijd: men blijft zichzelf, er is een fysieke veroudering maar mentaal blijft men daar waar ‘het’ gebeurd is. De figuren van Modiano zijn geremd, hebben de grote gebeurtenis van hun leven niet verwerkt en blijven ‘ergens’ hangen: ze leven maar ze leven in een droomtoestand, hun uiterlijk is onbewogen, binnen woedt de nachtmerrie. In dit stuk brengt Modiano dromen in het verhaal binnen – de onduidelijkheid wordt verhevigd, ‘realistisch’ verhaal en droom krijgen daardoor eenzelfde werkelijkheidsfundament. De realiteit bestaat niet, het is de eigen, bijna solipsistische gemoedswereld, die overheerst. Er is kinderlijke/jeugdige naïviteit, onschuld, de volwassen wereld is die van het gevaar, het raadsel. In de wereld staan de figuren van Modiano vol verwondering rond zich te staren.

De tijdsopvatting trekt ons deze wereld uit. Wij, Westerlingen, zijn gedoemd de wereld als een voortdurende horizontale lijn te zien, soms een afgrond, soms een bergmassief, we weten dat de tijd voortschrijdt, dat wij vernietigd zullen worden, dat de tijd de ware meester is. Deze tijdsopvatting is modern. Modiano brengt ons in een andere wereld, een wereld die wij instinctmatig herkennen en als een betere denkwijze weten, maar die we niet meer kunnen bereiken. De tijd bestaat niet bij Modiano, alles blijft in het nu, er is hoogstens een cirkelbeweging (die door de herinnering in gang gezet wordt en die wordt door het toeval bewogen) : steeds blijft men in het labyrint dwalen. Daarom hebben de personages wel een beroepsleven, maar wordt dat beroep nooit werkelijk in het verhaal gebracht: de uiterlijke omstandigheden zijn onbelangrijk voor dat waarom het draait: het hart en het begrip die niet kunnen samenkomen.

Als er nauwelijks een beroepsleven is, dan is er ook nauwelijks handeling – eenzelfde fenomeen zagen we bij Georges Simenon. Er is wel reflectie, zowel de Belg (de halve Fransman) als de Fransman (een halve Belg) noemen we cartesiaan, alles gebeurt in het hoofd, men wil denken. Er zijn ontmoetingen, alles gebeurt op een halfzachte toon, schreeuwen is niet de hoofdtoon, wel een gefluisterd bestaan, mensen die spreken op een menselijke toon. Zowel de figuren van Simenon als die van Modiano verwerken de gebeurtenissen op een innerlijke manier. Omdat Simenon zijn Maigret met een oplossing naar voren laat komen, zou men een onderscheid met Modiano kunnen zien. Fout: Maigret lost problemen in de buitenwereld op en die wereld is hem vreemd – zijn wereldhuis is het leven met Madame Maigret. De politiecommissaris lost een wereldprobleem op, niet zijn probleem. Hij blijft verder leven in de nevel van het bestaan. Zo ook Modiano: de mist blijft, al is er ergens in het bos een huis met een lichtbron geweest, het licht zegt niets en blijft duister. Niet Magritte, Maurice Maeterlinck is de verpersoonlijking van het ‘Belgisch probleem’ – als een cultuurfenomeen.

patrick modiano_the belgian art biennales_jan vercruysse

Daarom zijn de boeken van Patrick Modiano een verademing: ze hoeven niet tot een oplossing te leiden, ze zijn wat ze zijn (muziekdoosjes), ze geven het leven weer zoals het leven is en niet zoals het opgelegd wordt en er is de taalbeheersing waardoor er geen haperingen kunnen optreden; de boeken zijn zwart als het zwart van Thierry de Cordier. Er zijn wél haperingen in het verhaal, niet in de beheersing. De woordconstructies staan door hun volmaaktheid en beslotenheid los van de lezer, de lezer ziet ze toch als een bevrijding. De paradox is dat diegene die zegt emotioneel betrokken te zijn, slechts vuil bij vuil toevoegt. Net zoals de ‘Tombeaux’ van Jan Vercruysse ver van ons af staan maar toch de melancholie en de betrokkenheid van de kunst(enaar) uitdrukken, zo hebben we meer te verwachten van hen die ons niet willen redden dan van hen die het voor ons zullen doen. Net zoals Modiano blijft Vercruysse in de wereld die hij zichzelf gemaakt heeft, maar wél met een blik naar buiten, een kritische ook. Zo heeft hij in 2007 een affiche laten verspreiden waarin hij de onzin van de kunstmanifestaties (en de boertigheid van de zogenaamde cultuurdragers) hekelde, The Belgian Art Biennales, de arrogantie tonend. (Vandaag moet de conceptuele kunstenaar vacatures voor museumdirecteurs verspreiden.) Zoals Vercruysse alle kunstrichtingen overstegen heeft – de kwaliteit en het mysterie overstijgen de beelden zelf, zo laat Modiano alle genres achter zich, is dit Beckett? is dit absurd? is dit mystery? : men vraagt niet wat hier gebeurt, men laat zich onderdompelen en men weet wat dit leven en deze kunsten vermogen.

Beeld: 1. Tombeau, Jan Vercruysse ; 2. The Belgian Art Biennales (2007), Jan Vercruysse

uit het wijsheidsboek van z’ong zhi (1)

literatuur_lijnen_sfcdt_8 

Z’ong Zhi stond voor het volkshuis, niet langer het huis van het volk. Mensen kwamen toegestroomd. Wat zij niet mogen zeggen, zal de wijze moeten spreken.

Vogel op tak
wolk in lucht
grond van bloed

De slechte meester is hij die niet de dingen zegt zoals ze gezegd moeten worden, zegt Z’ong Zhi. De wijze meester uit het Westen, Hi’mund Hissel, zei dat de ware mens zich bij de zaken moet houden. Hij is slecht die spreekt over de veiligheid van het centrumgebied maar niet spreekt over de vele onveiligheden aan de randen. Geen enkel ongeval is gebeurd, zegt de slechte meester, in het gebied die we voor onszelf voorbehouden, dat dient om bekleders hoog en laag van de buitengewesten te ontvangen en het geld uit hun zakken te kloppen. Met trots haalt hij de rollen boven waarop allerlei cijfers te zien zijn, maar wie dichter komt, wordt weggeduwd. Nauwelijks hangt zijn hand boven de borst of daar wordt op geklopt.

De wijze weet wanneer hij zwijgen moet. De wijze bewierookt zichzelve niet als de lijken nog bovengronds kilte zijn. De wijze weet dat de dingen en de gebeurtenissen van hemel, aarde en water méér waarheid bevatten dan de woorden van de ideoloog, diens woorden zijn het gif, opgediend als rijk voedsel.
De waarheid resideert niet in het centrum maar aan de randen. Daar huist de werkelijkheid.

De slechte meester spreekt niet van de doden die gevallen zijn, de een was nog niet begraven of daar was al een ander vermoord. De mannen in de geur van hun leven, de zorgzame moeders, ze zijn dood, ze hebben de wanorde niet overleefd, niet gevallen op het veld van eer, vermoord door onachtzaamheid, onverantwoordelijkheid en mensenverachtende nonchalance.
Het meisje was zestien. Het kind is nog niet begraven. De ouders zijn nog in rouw. De medeleerlingen in shock. Aan de eettafel nu voor altijd een lege plaats. In de schoolbank een achtergelaten pennenhouder. Niemands ogen blijven droog.

De slechte meester is de schaamteloze: hij liegt en bedriegt, hij manipuleert en ziet zichzelve aan. Zijn daden verbergt hij onder grote woorden. Zijn leugens stinken. Hij zegt: ‘Het verplaatsplan werkt: zie, geen ongevallen. De doden vallen buiten het plan, ze tellen niet mee. Het plan werkt. Mijn plan werkt.’ Hij is de slechte meester.

Z’ong Zhi verlaat het plein, de menigte blijft onthutst achter. Men kijkt om, daar verschijnt de slechte meester, zijn hoofd draaiend als een ledenpop, groen van nijd om de kleine woorden, hij die spreekt moet gehangen worden. Het volk besluit: ‘Ook de koord van groen is een koord van dood.’

een derde maand

sfcdt_lijnen_een derde maand

Maart

De zon maakt transpiratie los en balsemt,
het bulderend ravijn klinkt halfverdwaasd.
Het werk ontstaat bij stalmeiden zoals het
in handen van de lente kookt en raast.

De sneeuw kwijnt weg, een bloedarmoedig vloeien
door takken, blauwe aders, uitgedund.
Maar in de stal dampt leven bij de koeien;
De gaffeltanden stralen kerngezond.

De nachten, o de nachten en de dagen!
De roffelende druppels overdag,
de dyscrasie van pegels aan de daken,
de beekjes met hun slapeloos gelach!

Gooi alles open, koe- en paardestallen!
De duiven pikken in de sneeuw naar gerst.
De levenwekker, schuldige aan alles,
verspreidt een geur van buitenlucht: de mest.

Boris Pasternak, Zjivago’s gedichten, In: Dokter Zjivago, Bruna, 1973 (213de tot 224ste duizendtal), vertaald door Nico Scheepmaker

aankondiging 15. ‘het relaas : een roman, een document’

het relaas_15

‘Ben je minder slaaf wanneer je meester van je houdt en aardig voor je is?
Je bent heel goed af, slaaf, je meester is aardig voor je.
Straks zal hij je slaan.’

laatste zinnen (127)

laatste zinnen_127

And somewhere a rebellious singer, a philosopher inebriate with solitude will say “No”. A syllable charged with the promise of creation.

George Steiner, The poetry of thought : from Hellenism to Celan, 2011