laatste zinnen (111)

door johan_velter

laatste zinnen_111

Misschien hebben we geprobeerd onze identiteit te zoeken in de rede om haar ten slotte te vinden in een manier van denken die ons dat beetje zuivere kennis van de wereld geeft dat we hebben en die ons dwingt elkaar op voet van gelijkheid te behandelen, ondanks de wereldse wortels van deze dame, haar wankele basis, haar wisselende prestaties, haar onvermogen zichzelf te legitimeren en haar uitgesproken neiging tot vadermoord en zelfmoord.

Ernest Gellner, Rede en cultuur : rationaliteit en rationalisme door de eeuwen heen, (1992), vertaald door Frans T. Stoks (Wereldbibliotheek, 1995)

Advertenties