een hand breed

door johan_velter

sfcdt_psalm

[…]

Heer, laat mij beseffen,
dat mijn leven ten einde loopt,
dat het eind in zicht is,
en het met mij gedaan is!
Zie, mijn dagen zijn voor u een paar handbreedten lang,
en de duur van mijn leven is voor u als niets;
wee, de mens is een zucht,
en denkt zich zeker.
Als een schaduw wandelt hij rond,
hij maakt zich zorgen om niets en verzamelt zich schatten,
en hij weet niet,

[…]

(Psalm 39, 5-7)

Advertenties