laatste zinnen (110)

door johan_velter

laatste zinnen_110

Ik ben tevreden. Ik heb een paar zaken die voorheen duister waren of slecht geformuleerd tot klaarheid gebracht, maar – en dat zal een vraag blijven – voor wie?

Gerrit Krol, Het gemillimeterde hoofd, 1967

Advertenties