laatste zinnen (106)

door johan_velter

laatste zinnen_106

Inmiddels, O, Goden, bevrijd de Aarde van de pest (Vergilius) of zoals het spreekwoord zegt: van Ketterij, Jaloezie en Waanzin, bevrijd ons Heer!

Robert Burton, Melancholie der liefde, vertaald door Yves van Domber, 1969

Advertenties