laatste zinnen (105)

door johan_velter

laatste zinnen_105

Met een laatste grote krachtinspanning heb ik mijn schamele, koppige leven opgeheven, heb ik het opgeheven en getoond, en nu begeef ik mij met deze bagage in mijn hoog geheven handen op weg om in het bruisende, donkere water van een onstuimige rivier te verzinken.
Here God!
Laat mij
voor eeuwig
verzinken,
Amen.

Imre Kertész, Kaddisj voor een niet geboren kind, vertaald door Henry Kammer (1994)

Advertenties