16 m²

door johan_velter

Is een refuge een kooi? Is een kooi een besloten tuin? Is een stadstuin een tuin? Is een tuin een lafenis voor geest en ziel? Is de dwang te dragen? Is het draaglijke opgelegd? Is het leven het leven? Als een insect … En dat wij ooit de vliegen de zomer zullen benijden.

Uit ‘Ver van de wereld’ van H. H. ter Balkt:

Aan de helden en heldinnen in de stad
en hun scheefhangende klokken, aan
hun pleinen, hekken en heldinnen
zijn wij ontkomen.

En ontkomen aan hun sneeuwjacht
aan hun sneeuwvlokken dik als rijksdaalders
hun wetboeken, hun veelgelezen dokters,
hun spoorwegovergangen ; ja

[…]

Niet in Umbrië, niet in Umbrië
maar wij zijn in een goedgeefs Assisi beland
dat ons op voetstappen onthaalt

[…]

Advertenties