laatste zinnen (99)

door johan_velter

laatste zinnen_99

Doodsimpel is het allemaal – ongecompliceerd en elementair.
Weg met het imperialisme.
Leve de broederschap der volken.
Wanneer wij toch te gronde moeten gaan, laat het dan dáárvoor zijn.
Heb ik dan zo’n verre reis moeten maken om tot dit inzicht te komen?

Viktor Sjklovski, Zoo, of Brieven niet over liefde, vertaald door Maya de Vries (1979)