laatste zinnen (98)

door johan_velter

laatste zinnen_98

Eindelijk maken de vlammetjes zich van alle blaadjes meester, lekken langs de kaft, die ze kromtrekken en zwart blakeren, dan verenigen ze zich tot één enkele roodgele vlam die hoog opschiet en danst om dan allengs te verzwakken, weg te zinken en na een laatste stuiptrekking te verdwijnen ; alleen wat nagloeiende as blijft achter.

Aleksander Tišma, Het gebruik van de mens, uit het Servokroatisch vertaald door Tom Eekman (1990)

Advertenties