laatste zinnen (93)

door johan_velter

laatste zinnen_93

‘Hoe ver moet je?’
‘Ik weet niet … Een heel end.’

John Dos Passos, Manhattan Transfer, vertaald door Guido Golüke (De Arbeiderspers, 1985)