laatste zinnen (92)

door johan_velter

laatste zinnen_92

O gij, die tranen stortte over de tegenspoed der Deugdzaamheid; gij, die de ongelukkige Justine beklaagde, mocht ge ons de wellicht wat schokkende taferelen, die wij ons gedwongen zagen te beschrijven, vergeven; mocht ge althans uit deze geschiedenis dezelfde lering trekken als Mevrouw de Lorsange! Mocht ge u, evenals zij, ervan overtuigen dat het ware geluk alleen te vinden is in de schoot van de Deugd! En als God, met bedoelingen die wij kunnen noch mogen doorgronden, toestaat dat zij op deze aarde wordt achtervolgd, is het alleen om haar in de Hemel schadeloos te stellen met de meest vleiende beloningen.

D.A.F. de Sade, Justine, of De tegenspoed der deugdzaamheid, vertaald door Gemma Pappot (Bert Bakker, 1980)

Advertenties