un héros de la vie (5)

door johan_velter

Hoe te leven? Hoe te overleven? Om de ‘onbekende ambtenaar’ te eren, drie voorbeelden, met naam – maar het zijn die anderen, zonder naam, die gevochten kapot gemaakt zijn en nu bengelen aan een tak tussen hemel en aarde.

Karel Anthonissen die door ‘het boekje’ te volgen, aantoont hoe ‘hun boekje’ gedeformeerd is. Yves Defoort die vanuit wetenschappelijke kennis de werkwijze van zijn dienst als verouderd beschreef. En om haar moed: Elke Wambacq – mensen die hun eigen leven

Van Willem Elsschot enkele opstandige verzen. Opstandig? Nee, verzen ter verdediging van de menselijke waarden, als zelfverdediging, en als hoop op gerechtigheid en de zekerheid dat het kwaad overwint.

‘Want komt ooit de rode tijd’

‘Gij dacht, o lijdzaam volk, dat ’t gruwelijk getij
der oude tyrannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord,
Zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.’

Advertenties