laatste zinnen (89)

door johan_velter

laatste-zinnen_89

Een prevelen verraste
mijn woorden van weedom:
Legt gij ’t de zee ten laste
of den vlagenden wind
als peinzen u verstomt?
waarom dan wel uw klagen
aan een wereld, zoo blind
als de zee en de vlagen?

Adriaan Roland Holst, Een winter aan zee, 1937