anti-zondagse gedachten

door johan_velter

zwart-rood_23

$ Dat de onderwijsspecialisten ontgoocheld zijn over de onderwijshervorming, is toch een positief teken? Wat hebben die zelfverklaarde specialisten de laatste decennia niet allemaal uitgestoken? Helaas is het denken over onderwijs en maatschappij door de reactionaire nationalisten (van stad, provincie en land) tegengehouden. Maar vandaag zien we wat de eerdere onderwijshervormingen hebben teweeggebracht: overal platvloersheid, sentimentaliteit, leugen,  roddel en achterklap, mensen die zonder cultuur of civilisatie, geen kennis hebben en met een grote eigendunk de wereld kapot maken. Men doet alsof het niet anders kan maar een burgermaatschappij betekent dat de burgers de instellingen beheren, niet een kaste. Die onderwijsspecialisten, die er voor gezorgd hebben dat 1 op 5 leerlingen in Vlaanderen – en dit is vooral een stedelijk fenomeen, dus een fenomeen van allochtonen en het slechte onderwijs in de steden –  geen diploma hebben, wat men niet mag zeggen maar wat wel zo is, te dom om te functioneren zijn. Dat het vooral allochtonen zijn die hiervan het slachtoffer zijn, mag ook niet gezegd worden maar is een bewijs van het overduidelijke racisme: ‘we gaan geen moeite doen voor die gasten, dat is een andere cultuur’. Het is minachting mensen een half diploma te geven. Doordat men geen normen stelt en de mensen slechts een eigen kooi als ideaal stelt, heeft men de maatschappij gebroken en definitief gebroken.

$ De eigendunk maakt alles nog erger: men is trots op barbaarsheid en domheid, want zo is men zichzelf. Het resultaat van het vernietigingswerk van de onderwijsspecialisten: het onderwijs moest de eigen leefwereld van de leerling als norm nemen. Wie geen Nederlands kent, wordt wijsgemaakt dat dit goed is. Wie dialect spreekt, is authentiek. Wie geen boeken leest, is echt. Wie geen cultuur kent, een lieve pandabeer.

$ De oorspronkelijke onderwijshervorming van Pascal Smet was wat Karl Marx een plat, vulgair materialisme genoemd zou hebben – wat vandaag een vulgair determinisme geworden is. Verander de structuren en dan zullen de mensen vanzelf slimmer worden. Breng ‘geest en handen’ op de speelplaats samen en je hebt een geruststellende koek. Het gaat niet altijd over vormen en structuren, wel gaat het altijd om inhoud. Hoe kan men gasten wijsmaken dat handenarbeid waardevol is, als de maatschappij nauwelijks nog handenarbeid te bieden heeft en als men zo weinig mogelijk voor degelijk werk wil betalen (dat degelijk werk zelfs niet meer nodig is), als de overheid zelf goedkope arbeid importeert? Het is niet omdat men een nieuwe structuur opzet, een nieuw gebouw oplegt, dat de mens ook nieuw wordt. Het zijn dezelfde problemen die blijven bestaan maar door het nieuwe verdrongen worden. De intelligentie-test: kijk door de schijn van de leugen en zie die afschrikwekkende waarheid.

$ Hoe ver zijn we niet verwijderd van de bijna jaloerse observatie van de Russische dichter Osip Mandelstam: ‘kom, laat ons van de westerlingen leren / hoe zij zo ernstig kunnen zijn, en waardig’ (Voor de Duitse spraak).

$ Het is de zee, de zee die we moeten veroveren. Blaas het schuim weg, blaas het schuim weg.

$ De tweedeling van de maatschappij is een valse. Het establishment is grofweg opgedeeld in twee groepen. De ene heeft zich geassocieerd met het gemeen (Trump, Le Pen en andere namen noemen is gemakkelijk, maar in België heb je partijen die ik niet meer mag vernoemen maar die zich het tegendeel noemen, het proletariaat bevrijden goed, maar het proletariaat vrijheid geven is blijkbaar een onmogelijkheid), het andere deel van het establishment heeft zich verenigd met het financiële kapitalisme (Clinton, de derde weg, Blair, Schröder, de rechtse partijen in België). Blijft over de groep van de fatsoenlijke burgers die geen spreekbuis meer hebben. Het gaat niet over een middenklasse, het gaat over de geciviliseerden, die overal te vinden zijn maar onderdrukt worden door het geweld van  de macht, de consumptie, de leugen.

$ De burgermaatschappij wordt nu door de politiek overgenomen en daardoor blijft de particratie bestaan, worden de burgers verdacht gemaakt en wordt een bevrijdend idee een wansmakelijke grap. De overheid wil de burgers activeren (civilitas) maar het primaat van het politieke moet blijven bestaan. Zelfs als we dat primaat zouden aanvaarden, dan nog wordt dit verengd tot politieke machtspartijen. Het primaat van de politiek is geen privilege van de partijen, geen vrijbrief, maar de vereniging van vrije burgers. En een burger is op elk moment van de dag een burger. Zonder vrije burgers is er geen civilisatie mogelijk. Civilisatie is (net zoals vrijheid) niet iets voor de theaterzaal maar voor de dagelijkse praktijk.

$ Ook al gemerkt hoe het rijtje sprekende ambtenaren groter wordt en hoe de reactie van het establishment steeds harder wordt? Hun verlangen naar Jommeke en de vraag van de maatschappij naar ‘rechtvaardigheid’, correctheid en doodgewoon fatsoen botsen danig. Burgerschap betekent dat men zich als een burger gedraagt, niet als een schaap.

$ Ook gemerkt dat waar de politiek correcten [d.i. de establishmenthonden] wonen de sneeuw niet geruimd werd?

$ Met Trump hebben we tenminste al 1 bewijs zichtbaar gemaakt. Dat Twitter het wapen van de onfatsoenlijken is, de niet nadenkenden. Dat de Twittergebruiker niet reflecteert, geen stilte verdragen kan, het geweld adoreert. Twitter is het wapen van het gemeen. Twitter vernietigt de cultuur en het denken. Laat dit dan een zinvolle anti-actie zijn: wie twittert, wordt gemeen uitgelachen.

Advertenties