laatste zinnen (84)

door johan_velter

laatste-zinnen_84

Het enige dat hij nog voelde was een dodelijke vermoeidheid, een onmetelijke behoefte aan rust – alleen nog maar rust.

Albert Cossery, De trotse bedelaars, vertaald door Rosalie Siblesz, Meulenhoff, 1987

Advertenties