laatste zinnen (81)

door johan_velter

laatste-zinnen_81

Als eindelijk de vlammen hem bereiken lacht hij luid, luider dan hij in zijn hele leven ooit gelachen heeft.

Elias Canetti, Het martyrium (1935), vertaald door Jacques Hamelink, 1985