laatste zinnen (78)

door johan_velter

laatste-zinnen_78

Rationeel is het besef dat over vrijheid geen laatste woorden gesproken kunnen worden. Irrationeel is de overtuiging dat het daarom niets meer uitmaakt wát er wordt gezegd.

Hans Blokland, Wegen naar vrijheid : autonomie, emancipatie en cultuur in de westerse wereld (Boom, 1995)

Advertenties