zomerse nagloei (2)

door johan_velter

zwart-rood_12

Red mij, Jahweh, uit de macht der bozen,
behoed mij voor mannen van geweld
die het kwaad verschuilen in hun hart,
dag in, dag uit tweedracht zaaien;
die scherpe tongen als slangen hebben,
en gif van adders op hun lippen.

Bescherm mij, Jahweh, tegen de macht van het boze,
behoed mij voor die misdadigers,
die mijn val beogen
mij heimelijk klemmen en valstrikken leggen
en netten spannen over mijn weg,
het leven willen doden.

Ik zeg tot Jahweh: gij zijt mijn God;
hoor naar mijn smeken, o Jahweh!
Jahweh, mijn Heer, gij zijt mijn machtige helper,
gij beschut mijn hoofd op de dag van strijd die komt
Jahweh, laat het smerige spel der bozen niet slagen,
hun moord niet gebeuren.

Laat mijn belagers hun hoofd niet langer verheffen,
maar laat de vloek van hun eigen lippen henzelf treffen,
laat het vurige kolen op hen regenen,
laat hen in kuilen vallen waaruit ze niet meer zullen opstaan
moge de kwaadspreker van voorspoed uitgesloten worden,
laat het onheil de geweldenaars meedogenloos verdelgen.

Ik weet : dat Jahweh de ongelukkige recht zal geven
en gerechtigheid aan de armen,
dan zullen de rechtgeaarden uw naam verheerlijken
de deugdzame rede zal bij u wonen.

Psalm 140

Advertenties