laatste zinnen (75)

door johan_velter

laatste zinnen_75

En Omer draaide zijn hoofd naar haar toe en zei kort maar krachtig: ‘We hebben het gehaald, waar of niet?’
Georges Simenon, Vlucht uit Oostende, vertaald door W.A. Dorsman-Vos, 1976 (Le clan des Ostendais, 1947)

Advertenties