publiciteit

door johan_velter

elisabeth tonnard

Op De correspondent verscheen vandaag een artikel van Tomas Vanheste over de hoop die in Europa vermorzeld wordt en hoe een dichtersstem een tegenideologie kan laten horen. Saskia de Jong bracht haar gedicht Geheimhouding van het gepasseerde: een oproep tot zwijgen (wat een letterlijke omkering is van het Manifeste du futurisme en zo is het hele gedicht, zin na zin, opgebouwd als een waarachtige tegenstem tegen de luidruchtigheid en de barbaarsheid die zich ook in de cultuur genesteld hebben) ten gehore. Het boek werd door Druksel in 2012 uitgegeven, de vormgeving volgde de pamfletten van de avant-garde in de hoop dat men het gedicht zou lezen op reis, naar het werk, in de bomen, vervolgens geplooid in de achterzak zou steken. Pamfletten moeten geleefd hebben zoals onze huid verteerd wordt. En verder, op de trein naar Bratislava liet de filosoof Martin Šimečka de Robert Musil-stem horen.

En ook het werk van Elisabeth Tonnard wordt meer en meer opgemerkt, zoals hier in een artikel van Jesper Olsson  waar Speak! Eyes! – En zie! (Druksel, 2010) in een goede context komt te staan en in het boek Track changes : a literary history of Word Processing van Matthew G. Kirschenbaum wordt het boek uiteraard ook besproken – zie afbeelding.

Advertenties