laatste zinnen (58)

door johan_velter

laatste zinnen_58

zzz, klanknabootsing van een zoemend geluid (b.v. van bijen).

Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal, 12de, herz. dr., 1992

Advertenties