laatste zinnen (56)

door johan_velter

laatste zinnen_56_sfcdt_boom

“O God van zondaars en heiligen, van verworpenen en uitverkorenen, hoe gaat u mij dit terugbetalen?”

Louis Ferron, Hoor mijn lied, Violetta, 1982

Advertenties