laatste zinnen (53)

door johan_velter

laatste zinnen_53_sfcdt_boom

“Such and much more such the hubbub in his mind so-called till nothing left from deep within but only ever fainter oh to end. No matter how no matter where. Time and grief and self so-called. Oh all the end.”

Samuel Beckett, Stirrings still, The complete short prose 1929-1989, Grove Press, 1995

“Zo’n en zo’n veel grotere zo’n grote rommel in zijn kop tot er niets nog kwam van diep van binnen dan alleen steeds zachter oh als einde. Geeft niet hoe geeft niet waar. Aan tijd aan pijn aan het ik zogezegd. Oh aan alles een einde.”

Samuel Beckett, Stille sidders, vertaald door Marie-Dominique Wiche, Nioba, 1990

“Zo en veel meer zo de herrie in zijn geest zogezegd tot er niets overbleef diep binnenin dan een steeds zwakker o eindigen. Om het even hoe om het even waar. Tijd en verdriet en zelf zogezegd. O alles eindigen.”

Samuel Beckett, Verroeren, vertaald door Hugo Claus, De Bezige Bij, 1992

Advertenties