laatste zinnen (52)

door johan_velter

sfcdt_laatste zinnen_boom_52

Op 17 februari 1600 besteeg Giordano Bruno, na jarenlang gevangen gezeten te hebben, op het Campo dei Fiori te Rome de brandstapel. De tot ketter verklaarde Dominicaan herriep zijn beweringen niet; geen kreet van pijn ontsnapte aan zijn lippen. Toen men hem op het allerlaatst door rook en vlammen heen een kruis voorhield, wendde Bruno met onuitsprekelijke verachting het hoofd af en stierf.

Karlheinz Deschner, Andermaal kraaide de haan : een ontmaskering van het christendom van de evangelisten tot aan de fascisten, vertaald door C.E. van Amerongen-van Straten, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974

Advertenties