hugo claus (5 april 1929-19 maart 2008)

door johan_velter

hugo claus denkt

nu bestu daer ende ic ben hier

Hier: ik
amechtig hinnikend om mijn eigen flauwe grap
Pier de Drol – en geen publiek

Hier: ik
in dit eeuwig geeuwend grisaille
de gapende schreeuw naar het zoete en het zilte

Hier: ik
nog hopend zonder hoop –
verdelg dat volk

Hier: ik
krassend in het zand
– een gordijn scheurt

Hier: ik
schim van schaduw, de oude vulkaan
dan toch gedoofd

Hier: ik
stom en doof en lam en laf
en blind en dom en honger – altijd: honger

En daar: zij en hij
en tussen hen in: mijn hart
doorboord – zevenenzeventig smarten

(Deze woorden werden door MAES Julienne, medium te Wallezele, Trapstraat 16, ook voor uw toekomst en de contacten met uw dierbare overledenen, tevens andere, opgevangen. Gisterenavond tijdens een seance waarna, DESPLENTER Youri met zijn scooter van mij gekregen mogelijks mijn opvolger naar hier gereden dit op zijn computer schrijft.)

Advertenties