een jaar, bevestigd

door johan_velter

sfcdt_eliot_ensor

O dark dark dark. They all go into the dark,
The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant,
The captains, merchant bankers, eminent men of letters,
The generous patrons of art, the statesmen and the rulers,
Distinguished civil servants, chairmen of many committees,
Industrial lords and petty contractors, all go into the dark,
[…]

(T.S. Eliot, Four quartets, 1940, East Coker, III, 101-106)

(O duister duister duister. Allen gaan ze het duister in,
De lege interstellaire ruimten, de legen in het lege,
De generaals, de bankiers, eminente literatoren,
Milde mecenen, staatslieden en heersers,
Voorname ambtenaars, voorzitters van vele commissies,
Industriebaronnen en kleine aannemers, allen gaan ze het duister in,
[…])

°
For last year’s words belong to last year’s language
And next year’s words await another voice.
[…]
(T.S. Eliot, Four quartets, 1942, Little Gidding, II, 119-120)

(Het woord van vorig jaar past bij de taal van vorig jaar
En het woord van volgend jaar wacht op een nieuwe stem.)

Vertaling Herman Servotte, Pelckmans, 3de, herz. dr., 1996

Advertenties