laatste zinnen (39)

door johan_velter

sfcdt_boom_39


V. Wat besluit gij hieruit?


A. Ik besluit daaruit dat alle sociale deugden slechts zijn de gewoonte van daden, die nuttig zijn voor de maatschappij en voor het individu, die ze toepast ; 

Dat zij allen voortvloeien uit het fysisch voorwerp van het behoud van den mensch ;
Dat de natuur, die in ons den trek van zelfbehoud heeft geplant, ons eene wet maakt van al de gevolgen en eene misdaad van al wat daarvan afwijkt ;
Dat wij in ons de kiem dragen van alle deugd en volmaking ;
Dat het er slechts op aankomt om haar te ontwikkelen ;
Dat wij gelukkig zijn in zooverre wij de regels vestigen, die door de natuur zijn vastgesteld met het doel van ons zelfbehoud ;
En dat alle wijsheid, alle volmaking, alle wet, alle deugd, alle wijsbegeerte bestaan in de toepassing van deze grondwaarheden, die steunen op onze eigene organisatie ;
Bewaar uzelf ;
Onderwijs uzelf ;
Matig u ;
Leef voor uws gelijken, opdat zij voor u leven.


De puinhoopen, of Beschouwing van de omwentelingen der staten, gevolgd van De natuurlijke wet, of Physische beginselen van de zedeleer, afgeleid uit de organisatie van den mensch en van het heelal door Volney, vertaald door Ferdinand Domela Nieuwenhuis, F. Hage, Gent, 1881

Advertenties