trash

door johan_velter

Het voormalige Museum voor Schone Kunsten in Gent draagt nog altijd de afkorting MSK maar is in de feiten het ‘Trezemiemuseum’ geworden. Je komt binnen en eigenlijk wil je al niet meer verder gaan. De deuren en muren zijn beklad met onnozelheid, wat de vroegere museumwinkel was is nu leeggeroofd en alweer moeten verbouwingskosten gemaakt worden, terwijl de vorige verbouwing nog niet afgeraakt is – men moet eens naar het plafondglas in het museum kijken – om aan de grillen van de directeur, Catharina de Zegher, tegemoet te komen. Zou men verantwoordelijken niet eens kunnen wijzen op hun verantwoordelijkheid te werken binnen gegeven grenzen en dat verbouwen ook een intellectuele, maatschappelijke en wetenschappelijke zin moet hebben? En in dit geval: een museum is geen kindercrèche.
Er is een tentoonstelling over Hollandse kunst, de zuinigheid van het huidige beleid springt al te veel in het hoofd, veel intellect en organisatiekunde is er niet aan te pas gekomen. Het is voor dit museum al te laat om intelligentie of ernst te verwachten.

trezemie_msk_hollandse kunst
Er is een tentoonstelling van kunstenaars zonder naam, veel draden, breiwerk, knutselgedoe, geen kunst, want geen intelligentie. ‘Raaklijnen’, hoe origineel.

trezemie_msk_raaklijnen

Het museum heeft wat genoemd wordt een ‘precieuze collectie’ van avantgarde-boeken uit de 20ste eeuw. Een aantal boeken wordt, veel te breed en veel te veel ruimte in beslag nemend maar zonder uitleg, in een verduisterde zaal getoond. Om haar eigen inbreng in het licht te zetten, toont De Zegher wat zij van boeken vindt:

trezemie_msk_terrorisme

Dit soort trash is goed voor kleuterjuffrouwen die zelf nooit een boek lezen maar enig sentiment gekweekt hebben die ze niet op een natuurlijke wijze kwijt kunnen. Dit is wat genoemd wordt ‘boekkunst’ maar slechts rommel is. Uiteraard zal verwezen worden naar Broodthaers – ten onrechte, hij had een idee, een bedoeling: de boeken die hij onder plaaster bedolf, verwezen naar iets anders, hadden niet de zelfgenoegzaamheid van wat onder ‘boekkunst’, maar kitsch is, begrepen wordt. Niet alleen is dit een aanfluiting van kunst, dit is evengoed een terroristische aanval op de boekcultuur. Doch: het heeft geen zin dit te schrijven. Men begrijpt het niet, men heeft geen kennis, men ontbeert het rationeel oog.

Advertenties