vrij te zijn

door johan_velter

pjotr kropotkin

Een bericht van de verdachte, de genaamde Iosip Velteroff, soms ook opererend onder de naam Igor Velteriski. Te volgen.

“Je bestelt een boek in Nederland. Je krijgt het antwoord dat het boek beschikbaar is en dat het samen met de immense verzendingskosten, door de criminele organisatie PostNL opgelegd, (al even crimineel als Bpost in België), 33,5 euro kost.

Je maakt het bedrag over en in de vrije mededeling schrijf je ‘kropotkin’, de naam van de filosoof van wie je het boek besteld hebt.

’s Anderendaags krijg je een telefoon van je bankfiliaal, Paribas Fortis – de bank die uitblinkt omwille van haar ethisch beleid en haar maatschappelijke zorg –  met de vraag of het waar is dat je een bedrag van 33,5 euro hebt overgeschreven.

Je bevestigt en men vraagt je waarom je dit gedaan hebt, wat die mededeling betekent. “Immers, de naam Kropotkin, dat lijkt nogal Russisch te zijn, iets vreemds, verdachts en opstandigs. Heeft dat niet te maken met Oekraïne en met Rusland? Men heeft gezocht maar geen stad met die naam gevonden. Hoe komt dat? Wat betekent dit? Is dit een explosief? Alle rekeningen worden gescreend, gecontroleerd en nagegaan en vermits we niet weten wat dit betekent het zou wel mogelijk zijn dat jij de Oekraïense rebellen steunt. Van Brussel heb ik de opdracht gekregen je te ondervragen.”

Je bevestigt dat Kropotkin de schrijver van boeken is (je zegt niet dat het een filosoof is – immers in deze wereld is het denken verdacht – quod erat demonstrandum), dat hij al lang geleden gestorven is, zachtmoedig van aard was: door het bankagentschap gaat een zucht van verlichting. Men belooft je dit te zullen melden aan de controledienst in Brussel en dat de betaling wellicht mag doorgaan.

Hoop vaart heen.”

“[…] en Brehm heeft volkomen gelijk als hij van den papegaai hetzelfde zegt als van de kraanvogels en van de gezellige apen, nl. dat hij schier geen anderen vijand dan den mensch heeft, […].” P. Kropotkin, Wederkeerig dienstbetoon : een factor der evolutie, S.L. van Looy, 1904, vertaald door Fanny Mac Leod-Maertens

Advertenties