de ‘vereniging ter bestrijding van in blauwe inkt gedrukte boeken’ meldt:

door johan_velter

walter haesaert_omslag

De Vereniging ter bestrijding van in blauwe inkt gedrukte boeken meldt: ‘Nadat we jarenlang geteisterd werden door de in blauw gedrukte Yang, in een ontwerp van Stéphane de Schrevel, constateert de Vereniging dat deze faux pas nog steeds niet uitgeroeid is. Bij Lannoo verscheen zopas Droevig feest (en droevig is het) van Walter Haesaert, in een vormgeving van het anonieme team ‘Studio Lannoo’. De Vereniging protesteert heftig maar weet dat de fouten van de mensheid onuitroeibaar zijn en dat dit protest weinig zal helpen. Derderangsvormgevers denken op die manier anders zijn te zijn en menen dat wanneer men de zwarte drukinkt vervangt door blauwe inkt, men origineel, speciaal of bibliofiel is. Men herleidt daardoor de poëzie tot een sentimenteel dingetje. De Vereniging meldt dat vormgevers in deze dwalen en de lezers wegjagen. De Vereniging wenst tevens als voetnoot te plaatsen dat Apollinaire wel degelijk (zwart op wit) als Apollinaire geschreven moet worden en niet als Appolinaire zoals in deze uitgave op p. 145 staat. In het blauw. Een schrijver is geen appel.’

walter haesaert_binnenwerk

Advertenties