een verlangen naar diderot (3)

door johan_velter

Er staan zinnen in als ‘Een onderzoek dat wel lijnen trekt, maar in zijn proces nooit eenduidig is.’ (p. 89). En:  ‘Barthes impliceert ook zelf dat zijn werkelijkheidseffect in de achttiende eeuw een cruciale rol speelt.’ (p. 193). Of: ‘Het huiselijke gezin is een gesloten wereld, een refuge tegen de bozen van de maatschappij en tegen de verspeelde [sic] intimiteit die daar [sic] heerst.’ (p. 128). Of: ‘De natuurlijkheid van de representatie bestaat er dan ook in dat door de techniek van de absorptie het lijkt [sic] of de toeschouwer niet aanwezig is.’ (p. 142-143). Of: ‘Hoewel de brief gericht is aan d’Alembert, lijkt [sic] de redactie door de tekst van Rousseau te confronteren met een beeld naar een stuk van Diderot, eerder de verzuurde houding tussen beide grootheden van de Verlichting te willen impliceren’ (p. 153). Of het zoveelste accapareren van het verleden: ‘Francis de la Fontaine begint zijn pleidooi voor een natuurlijke speelstijl met zijn opvattingen over het spreken of de paralinguïstische tekens.’ (p. 169). Of op p. 76 waar gesproken wordt over de ‘mediatycoon Panckoucke’. En zo kan men blijven citeren, ergernissen opstapelen, ongeloof vergroten.

Het boek ‘Tranen om het alledaagse: Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw’ van Bram Van Oostveldt wemelt van de typ- en dus de drukfouten. Slechts enkele voorbeelden, elk voorbeeld staat voor zoveel andere fouten. P. 60-61 ‘b;palend’; p. 63 ‘beiden’ waar ‘beide’ gebruikt moet worden, p. 84 ‘vetrekt’, ‘creatie proces’, komma’s staan waar punten moeten staan (en omgekeerd), woorden worden herhaald, in andere gevallen worden woorden weggelaten. ‘Ancien Regime’ voor ‘Ancien Régime’. De citaten bevatten fouten, zo bijvoorbeeld op p. 82 (‘les traverses et les afflictions des ses personnages […]’), Is dit alles slordigheid van auteur, uitgever en universiteit of gewone minachting voor de lezer ? Wetenschappelijke accuratesse?

Op p. 204 spreekt Van Oostveldt over de ‘Lettres à Eugénie sur les spectacles’ van Charles de Ligne als ‘Zijn twaalf charmante brieven’, terwijl hij het op p. 162 nog over ‘dertien charmante […] brieven’ had.

De auteur dramatiseert zijn betoog tot een kitscherig sentimenteel plaatje: ‘Enerzijds lijkt haar geknielde pose een test en straf te zijn waarmee zij, tot rode en misschien bebloede knieën toe, […]. […] herhaalt Sophie immers de beweging waarmee ze voor het eerst de blik van Saint-Albin naar zich toe trok en waar hij sindsdien zijn ogen niet meer van kon afhouden. […] De onderhuidse suggestie van Sophie in ‘Le père de famille’ als heilige en als hoer […]’ (p. 125).

Het register bevat slechts een selectie van de namen die in het boek voorkomen – er is niet duidelijk gemaakt op wat geselecteerd zou kunnen zijn.

De bibliografie bevat uiteraard fouten. Het wordt niet gerechtvaardigd waarom precies deze editie van Diderots werken gehanteerd wordt.

Jan Baptist Verlooy heeft ‘Verhandeling op d’onacht der moederlyke tael in de Nederlanden’ geschreven niet ‘Verhandeling op de’onacht …’. Van Hans Blumenberg wordt niet de oorspronkelijke titel ‘Schiffbruch mit Zuschauer’ maar wel ‘Shipwrech with spectator’ opgenomen (dit maakt een lezer wantrouwig als hij ziet dat er wel nog andere Duitse titels opgenomen zijn, zoals van Herbert Dieckmann, ‘Der EinfluĐ [sic] …’. Luk D’hondt wordt met zijn essay ‘Rederijkerrage en Vlaamse Verlichting’ opgenomen en daarvoor wordt verwezen naar het redactiewerk ‘in: Jaak Van Schoor, Christel Stalpaert, Bram Van Oostveldt (1999) maar dit werk is niet te vinden bij Van Schoor, wel bij ‘Bram Van Oostveldt’. De uitgever ‘Vantilt’ wordt hier als ‘Van Tilt’ geschreven. Het werk van David Roberts over Guy Debord wordt verkeerd geschreven, het is uiteraard niet ‘Somme comments on Debord’. Het is verwonderlijk dat een boek als ‘Théâtre et Lumières’ van Maurice Lever niet opgenomen is maar wel ‘Over de vriend’ van Piet Joostens.

Natuurlijk wordt Mieke Bal wél in het boek geciteerd en in de bibliografie opgenomen.

Advertenties