brands bron

door johan_velter

In korte tijd is een tweede ‘Druksel-auteur’ overleden. Nu G. Brands. Veel te veel jaren was het stil geweest rond hem. Hij had na zijn Barbarber-periode (en dus glorie) nog kinderboeken geschreven, was wetenschapsjournalist maar zijn literaire roem was verdwenen. Zijn kinderboeken waren echter zo buitenmaats dat de uitgeverij er weinig mee kon en wilde aanvangen. Als er 1 format is, dan wel dat van de jeugdboeken. Hoe sentimenteler en dwazer, hoe succesvoller. De terreur van het babbelen, de schoonschrijverij, de leugens. Erger nog dan het sociaal-realisme, is het meisjesrealisme. G. Brands kon daar niets mee. Zijn boeken gaven informatie, toonden de vreemdheid van de wereld en de mensen. Bij hem kreeg je geen ‘gemeenschapsgevoel’ maar er was veel empathie. Op een mannelijke, rationele manier. Zelden zie je afgewende fantasie en intelligentie gecombineerd.  Hier was dat aanwezig.

Van de 3 Barbarber-redacteurs was Brands misschien wel de barbarberste – en ook daarom verzeilde hij in de vergetelheid. K. Schippers en Bernlef evolueerden naar een andersoortig schrijverschap, Brands bleef het oude vuur bewaken.

De geschiedenis is onrechtvaardig. Brands overleefde maar hij werd vergeten, ook en zelfs als de grote Barbarberideoloog. Wie geen toekomst heeft, heeft ook geen verleden gehad. Hij was het die het gezichtsbepalende formaat van het tijdschrift bepaalde, hij was het die de administratieve kracht was, hij was het die onverbiddelijk bijdragen weigerde.

Enkele jaren geleden ging ik dan op zoek naar de man, vermoedend dat hij ongepubliceerd werk op zolder had liggen. De jeugdboekenuitgever gaf me zijn adres, de schrijver enkele ‘manuscripten’. Nog geen jaar later lag daar de bundel ‘Weerloos overgeleverd’. In de e-mailwisseling speelden we met de aanspreeknaam, de ondertekening. De ene keer G. Bron, de andere keer G. Brands. Al naargelang het systeem we erbij dachten.


Hoeft het gezegd dat er nauwelijks belangstelling was voor de bundel en dat wat er over gezegd werd, beter niet gezegd was?


Over de uitgave bij Druksel:
http://www.druksel.be/nl/fondsen/brands/meer.html

Een bericht over zijn overlijden: http://www.tzum.info/2012/10/nieuws-g-brands-1934-2012-overleden/

Advertenties