een nieuwe druksel-uitgave – dertien wijzen om naar een merel te kijken

door johan_velter

13-1

Vorige week is in alle stilte de nieuwste vertaling van Paul Claes bij Druksel verschenen. Over Wallace Stevens en zijn ‘merel-gedicht’ is hier al meer geschreven.

Druksel geeft hiermee een tweede vertaling van een Wallace Stevens-gedicht uit. Het eerste, ‘The Poem that took the Place of the Mountain’, was een vertaling door Erik Spinoy en verscheen ter gelegenheid van Druksel 2006.

Voor Paul Claes is dit zijn tweede Stevensvertaling. In ‘De meesters: wereldpoëzie van twintig eeuwen’ (2008) verscheen ‘Of Mere Being’ — ‘Van louter zijn’. Claes schrijft als toelichting: ‘De Amerikaanse symbolist werkte als jurist voor een verzekeringsmaatschappij. Zijn poëzie abstraheert de realiteit. Het postuum verschenen ‘Of Mere Being’ schreef hij toen hij wist dat hij aan kanker zou sterven. De feniks is de mythische vogel die op een vlammende palmboom sterft om weer te verrijzen.’ ‘De Phoenix’ is de titel van een roman van Paul Claes.

Dit gedicht staat dicht bij ‘Thirteen Ways of Looking at a Blackbird’: de onbewogen, niet-vijandige natuur, de gouden vogel, de mens die observeert. Maar vooral is het de spinozistische aanvaarding die indrukwekkend is. De derde strofe: ‘You know then that it is not the reason / That makes us happy or unhappy. / The bird sings. Its feathers shine.’ Vertaald als: ‘Je weet nu dat het niet de reden is / Die ons gelukkig of ongelukkig maakt. / De vogel zingt. Zijn veren glanzen.’

De laatste regels van ‘Thirteen Ways of Looking at a Blackbird’: ‘The blackbird sat / In the cedar-limbs.’ ‘De merel zat / In de cederboom.’

De vertaling van Paul Claes is de derde in het Nederlands gepubliceerde. De versie van Hugo Claus verscheen in ‘Tijd en mens’, nummer 2. Peter Nijmeijer vertaalde het gedicht als ‘Dertien manieren om naar een merel te kijken’ in ‘De mooiste [sic] van Wallace Stevens’ (2003).

Het zingen van de merel verdraagt geen goud, is geen geroep. Deze nieuwe Drukseluitgave is een bescheiden boek. Het werd geprint en het toont er de onvolkomenheden van. De charme van het verborgene.

Het boek is te bestellen bij Druksel: www.druksel.be