2.546

door johan_velter

Soldatenbrieven

Het Letterenhuis in Antwerpen richtte een kleine tentoonstelling in rond de ‘Soldatenbrieven’ van Hugues C. Pernath en Paul Snoek. Al te klein. Enkele tafeltoonkasten, een groot bord, wat documenten. Vooral het bord valt op: slechte lay-out en er duur uitziend. De multiculturaliteit kan ver gaan, maar iedereen moet toch niet verondersteld worden een incestkind te zijn? De tentoonstelling zelf is inhoudelijk benedenmaats: er wordt wat over de omstandigheden verteld maar wat dit nu allemaal betekent?

Er wordt ook een document getoond waarin De Bezige Bij het aantal verkochte exemplaren meldt en de rekening van Pernath maakt. Het boek verscheen in 1961 in de reeks ‘Literaire pockets’. Het Letterenhuis, weer van niets wetende (de vaste tentoonstelling bezocht ik een 5-tal jaar geleden: nog steeds staan op de begeleidende fiches dezelfde domme fouten), meldt op de folder dat de cover ‘cop. Karel Beunis’ is. Men zou toch mogen verwachten dat de samenstellers van de tentoonstelling hun vakliteratuur kennen?

Beide dichters stonden aan het begin van hun carri?re. Hun po?zie werd niet gekenmerkt door gemakkelijkheid. Integendeel, Pernath gold als de ‘duistere’. DBB schrijft één jaar na de publicatiedatum: ‘Van dit werk werden verkocht 2.546 exemplaren.’ (En nog steeds geloof ik het niet: in de tentoonstellingsruimte was er weinig licht: heb ik dan toch fout gelezen en stond er: ‘Van dit werk werden verkocht 25,46 exemplaren’?)

En wij, te moeten leven in deze barbaarse tijden.

 

Advertenties