onthou deze namen

door johan_velter

Onthou deze namen. Yves Leterme (CD&V), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Guy Vanhengel (VLD), Melchior Wathelet (CDH), Etienne Davignon (CDH), Bert Anciaux (sp.a), Elio Di Rupo (PS), Caroline Gennez (sp.a).

Deze politici hebben een open brief in de media gepubliceerd om het Belgische voetbal te redden. Zij schrijven: ‘Als voetballiefhebbers maken wij ons, […], ernstige zorgen over de toekomst van het profvoetbal in ons land.’

Hebt u deze hypocrieten het wanbeleid in verband met het onderwijs horen aanklagen? De commercialisering van de universiteiten? Hebt u hen gehoord wanneer weer eens moest blijken dat het onderwijs de kloof tussen arm en rijk verder vergroot? Hebt u hen horen klagen over de Bologna-maatregelen? Hebt u hen de schande horen aanklagen dat ouders op het trottoir moeten kamperen om hun kind in te schrijven? Hebt u hen gehoord wanneer men zei dat kennis toch niet belangrijk meer is?

Hebt u hen het wanbeleid in de bibliotheeksector horen aanklagen? Gehoord hoe de kunsten en de cultuur beknot worden? Gehoord wanneer weer eens bleek dat de problematiek van het fijn stof niet aangepakt wordt? Gehoord dat ze de verkwanseling, commercialisering en politisering van het openbaar vervoer aangeklaagd hebben? Hebt u ze gehoord wanneer de cijfers toonden dat er nauwelijks geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek? Hen gehoord wanneer weer eens bleek dat de ontwikkelingssamenwerking nog steeds geen 1 % bedraagt?

En wat stellen deze hypocrieten voor om het Belgische voetbal te redden? ‘Op korte termijn kan het alvast nuttig zijn een thematische ideeënwebsite te openen voor alle voetballiefhebbers en een Raad van Wijzen samen te stellen [enz.]’.Wat een arrogantie. Wat een dufheid.

In Knack (22/12/10) schreven Piet Piryns en Hubert Van Humbeeck de volgende woorden op van H.J.A. Hofland: ‘Er is een nieuw wereldideaal, en dat kun je samenvatten in één woord: ge-nie-ten. Naar het voetballen kijken, de film en de televisie, een stuk in je kraag drinken, veel hamburgers eten en zo dik mogelijk worden met zo weinig mogelijk werken. […] De politicus die het grootste aantal mensen het meeste ge-nie-ten belooft; die wordt de baas.’

Advertenties