zoek de 7 verschillen

door johan_velter

Op http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=5348 verscheen een bericht over de nieuwe bibliotheek van Birmingham. Een project van Mecanoo Architecten. En wat zien we voor de zoveelste maal? De bibliotheek is een kopie van een shopping mall. Een grote leegte in het midden en daar rond wandel- of slenterpaden. Net zoals in de ‘bibliotheek van de 21ste eeuw’ in Gent, is het belangrijkste element de beweging, de mobiliteit. De bibliotheek is als gebouw daarmee het tegengestelde van reflectie. En uiteraard zal men spreken van stiltezones, en respect voor de lezer en de geschiedenis van het boek. Maar dit zijn slechts holle woorden. De realiteit is dat de nieuwe bibliotheekgebouwen anti-cultuur zijn, ge?nt op een commerci?le wereld. En het zijn cultuurfunctionarissen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Toch zit deze dwaasheid ook in de moderne cultuur zelf. Het Passagenwerk van Walter Benjamin, de stadstochten van Breton, het imaginaire dwalen van de situationisten. Is dit het failliet van een bepaald denken of slechts een aberratie?

(1. bibliotheek, Birmingham, 2. De Waalse Krook, Gent, 3. Mall of the Emirates, Dubai)

BirminghamDwaze_krookMall-of-the-emirates

Advertenties