andré gide

door johan_velter

Gide

“Hoogmoed en verveling zijn de twee meest onvervalste voortbrengselen van de hel. Ik heb alles gedaan om me daarvan te vrijwaren, en ben er niet altijd in geslaagd ze op afstand te houden. Het zijn de twee grote drijfveren van de romantiek. Het is altijd gemakkelijker eraan toe te geven dan ze te overwinnen, en dat lukt niet zonder enige slimheid. […] Maar nee, ik wil helemaal geen geluk dat bedorven kan worden door een heldere blik. Je moet het geluk daarbuiten kunnen vinden. Aanvaarding, vertrouwen, rust: dat zijn de deugden van een oude man. De leeftijd van de strijd met de engel is voorbij.”
André Gide, dagboeknotitie van 12 mei 1927, in de vertaling van Mirjam de Veth)