eer

door johan_velter

N.a.v. de Jan Campert-prijzen verschijnen er steeds twee publicaties. Het bericht aan de vrienden en bij Vantilt de verslagen over en een bibliografie van de bekroonden. De teksten worden de laatste jaren vergezeld van een prent van Siegfried Woldhek. Vroeger maakte men van de bekroonde een staatsieportret of werd hij in olieverf vereeuwigd. Nu krijgt de auteur een karikatuur. En zelfs in die hoedanigheid is mislukken mogelijk, zoals dit jaar blijkt uit de portretten van Peter Verhelst en Anneke Brassinga. Ook respectabele instellingen hebben een verwrongen idee van eeuwigheid en van literatuur.

BrassingaVerhelst
Advertenties