verdwijnen

door johan_velter

Dat er te veel boeken uitgegeven worden, zien we elke dag. Dat boeken herwerkt worden en onder een andere titel verschijnen, is een truc om nogmaals de kassa te passeren. De veelschrijver Ludo Abicht publiceerde in 1992 ‘Filosofie voor iedereen: inleiding op 2500 jaar denken’.

In 2000 kende deze titel al een tiende druk. Het is een verkoperstruc om in de titel ‘voor iedereen’ op te nemen.

De filosofie stopte voor Abicht bij Baudrillard, Foucault en Wittgenstein.

In 2008 komt er een nieuwe titel uit met een  zo mogelijk nog idiotere titel: ‘Zin en inzicht: een filosofisch uitzicht voor iedereen.’ Hendrik Opdebeeck heeft de tekst van Abicht bewerkt. (Het boek van Abicht was overigens een herwerking van een tekst van Rik Corens.)

Ook nu weer zijn de recentste filosofen Baudrillard, Foucault en Wittgenstein. Er is inhoudelijke blindheid en omdat men wil voorlichten is dit ook een bewuste verdraaiing van de geschiedenis van het denken. Bedrog met een bedoeling. Geen Dewey, geen Rorty, geen Berlin, geen Nussbaum, geen Taylor. Blijkbaar vinden Abicht en Opdebeeck dat deze filosofen niet voor iedereen zijn – of ze kennen ze niet – of ze passen niet in hun kraam. En ook nu is in het nieuwe boek geen bibliografie of een register opgenomen. Dat tekent slechte filosofen: bang gecontroleerd te worden.

De laatste zin van dit overzichtwerkje is: ‘Het afschermen van inzicht tegen zin en uitzicht, is echter opnieuw verdwenen.’ Soms hopen we dat er nog veel meer verdwenen zou zijn.

Advertenties