de luizen van soesterberg

door johan_velter

“De kaviaar was niet de enige delicatesse waarvan we die avond mochten meegenieten. De patron opende een fles Batard Montrachet, een Bourgogne. Claus, die zijn klassiekers, kent, bracht de sereniteit opnieuw in het gezelschap. ‘Prachtig’, zei hij. ‘Fantastisch’, repliceerde Wolkers.

Schrijvers leven intens. Hun gevoel voor de rock ’n roll is dan ook niet verwonderlijk.”

Een citaat uit ‘Hugo Claus: de reus vanVlaanderen’ door Hans Dütting. Een uitgave van uitgeverij Aspekt uit Soesterberg.

Een voorbeeld van hoe boeken slecht worden uitgegeven, hoe de onzin zichzelf opstapelt, hoe de taal opgesmukt wordt met verkeerde woorden en hoe foutieve informatie schaamteloos gedrukt wordt.

Op p. 549: ‘Zo deed Roger Raveel reeds aan acting painting, toen er nog nauwelijks sprake was van deze tendens.’ Nog steeds niet, lijkt het mij

‘Ensor is begraven in de Oost-endse [sic] deelgemeente Mariakerk.’ Wat Mariakerke moet zijn. De volgende zinnen zijn typisch: ‘Hij [Ensor] was en blijft nog altijd een omstreden figuur, én door zijn werk, én door zijn karakter én door zijn houding. Uitermate egocentrisch ingesteld en hooghartig heeft hij er velen de muren opgejaagd.’ (p. 547) En ze bleven nog plakken ook.

P. 378: Georges Wildemeersch(op p. 382 heet hij dan weer Wilemeersch) en Gwennie Debergh organiseren (de auteur schrijft organiseert) een colloquium. Zo ziet volgens Dütting de dag eruit: ‘[…]

[…] ’s middags een wetenschappelijk luik en ’s avonds een debat over vijftig jaar aanwezigheid van Hugo Claus en de literatuur en andere culturele krochten van ons bestaan.’

Op p. 384 maakt de auteur ‘Dutske’ van Jean Weisgerber Jean Wiegeber – niet te verwonderen dat de index niet klopt bij Weisgerber, maar ook de naam Wiegeber is niet opgenomen.

Een revelatie is dat Claus in 1995 ‘De verlosser’geschreven zou hebben …

De vormgeving? Op p. 386 staat onderaan de pagina ‘Claus bedankt voor ereburgerschap’. Vetgedrukt. Wat staat dit hier te doen? Niets. Het had op de volgende pagina moeten staan onder het cijfer IX.

Nooit zullen we rust kennen.

Advertenties