mobiliteit

door johan_velter

Mobiliteit wordt als een grondrecht gezien, een recht dat de mens van nature toekomt. Mobiliteit is echter slechts een hedendaags fenomeen. Het ligt in zichzelf besloten: reizen om te reizen. Er is geen doel –buiten het reizen zelf. We werken/leren om te reizen. Het openbaar vervoer rechtvaardigt zich hiermee: iedereen moet de baan op. Dat dit een immense druk legt op het publieke domein wordt angstvallig verzwegen. Dat het uitbreiden van het openbaar vervoer nog niets heeft opgeleverd en integendeel problemen heeft gecreëerd mag niet gezegd worden. Het fileprobleem is niet opgelost. De luchtvervuiling is niet verminderd. De geluidsoverlast is verhoogd. De onveiligheid toegenomen. Aan deze vier problemen heeft de ontwikkeling van het openbaar vervoer zelf schuld. Elke dag horen we de colonne de stad binnenrijden: luchtvervuilend, daverend, te snel, schuivend. Het openbaar vervoer is een oplossing voor de problemen van twintig jaar geleden. Het is een voorbeeld van structureel én individueel geweld.

Want er is ook nog een ander fenomeen dat de zaak bemoeilijkt. Het openbaar domein is verloederd waardoor dit het publieke karakter verloren heeft. De bus is er niet voor iedereen want het openbaar vervoer is een haard van agressie, lawaai en onbeschoftheid geworden. De chauffeurs vrezen letterlijk. Dit geldt voor bussen en treinen – in België weigert de NMBS nog steeds om wagons naar functie in te delen waardoor de facto het openbaar vervoer prijsgegeven wordt aan de terreur van het lawaai en de onbeschoftheid – dit wordt nog verergerd door de ‘nieuwe treinen’: geen deuren, geen compartimenten: je moet nu nog maar 1 idioot hebben om een hele trein op stelten te zetten.

Dit is de paradox: het openbaar vervoer creëert mobiliteit, lost het niet op. Wie tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast is, moet ook het openbaar vervoer tot doelwit nemen. Want er is hier een publiek belang in het geding is: het gaat over veiligheid en gezondheid. Lijfsbehoud. De politici die De Lijn beheren en bevoordelen zijn individueel aansprakelijk voor het leed.

Advertenties