prijsje

door johan_velter

In De Standaard der Letteren van 30 april 2009 schrijft Anni Van Landeghem een artikel over de publieksprijs voor het beste boekomslag (t.g.v. de Plantin-Moretusprijs 2009). Ze doet dit als adjunct-hoofdredactrice en voormalig uitgeefredacteur, stelt de krant. Ook vorig jaar heeft ze een artikel geschreven, nl. over de publieksprijs voor het beste boekomslag 2008. De prijzen worden georganiseerd door het Plantin Genootschap,i.s.m. Boek.be. Geert Joris is algemeen directeur van Boek.be. Anni van Landeghem is zijn echtgenote. Maar niets heeft met iets te maken.

In het artikel schrijft Anni Van Landeghem onder meer over de tentoonstelling ‘Gentse boekerijen’ in het MSK. O.a. dit: ‘Zelf heb ik me onder meer vergaapt aan een door Lieven Bauwens vormgegeven partituur uit 1885 van een cantate […]’. Lieven Bauwens is geboren in 1769 en gestorven in 1822.Wat op de tentoonstelling te zien was, is de orkestpartituur van een feestcantate ter ere van Lieven Bauwens. Het gedicht is van L.P. De Vreese, de muziek van Karel Miry. Haar stuk eindigt met een loflied op Gert Dooreman, ‘de allerbeste boekvormgever’ volgens haar. Is het dan nog nodig om een wedstrijd te organiseren? In werkelijkheid is Dooreman een zeer verdienstelijk typograaf die soms in een systeem vervalt en soms werk aflevert dat niet aan de (door hemzelf gestelde) normen beantwoordt. Nogal menselijk, quoi. Laat zijn werk maar spreken.

De boekomslagen die meedingen (door ‘een’ jury gekozen) zijn weinig interessant. Oubollig, banaal, provincialistisch. Zie .Er is slechts één typografisch omslag, nl. van Kris Demey voor het boek ‘Het vergeten van het geheugen’ (Academia Press).

In Brussel werd de Fernand Baudinprijs georganiseerd. De bekroonde boeken zijn allemaal van een hoger, gestileerder, intelligenter niveau. Zie: http://www.prixfernandbaudinprijs.be/nl/home.php?page=livres.Plots lijk je in een andere wereld verzeild te zijn. Dit heeft echter niets te maken met Brusselse of Vlaamse kwaliteit. Wél met de organisatie van een publieksprijs. ‘We moeten het niet te moeilijk maken: veel kleurtjes en een prentje. Laat het vee maar stemmen.’ Dit gaat dan ook niet over boeken maar over de marketing van een krant: op hoeveel manieren kunnen we het publiek naar ons toe trekken?

Wat is een typografisch oog, een letterkwaliteit, een beeldvorm? Ter illustratie een boekomslag van Dooreman die meedingt voor de publieksprijs en een in de bibliotheek gevonden boek van het Davidsfonds. De omslag is hiervan Bart Ramakers.

 

Dooreman_wo_iDavidsfonds