slechts de waarheid krijgt een maatschappij georganiseerd

door johan_velter

Het Gents stadsbestuur nodigt zijn personeel uit om een “informatiesessie over de werking van de Stad Gent” te volgen. De organisatie berust bij de schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve vereenvoudiging. Het stadspersoneel wordt verplicht een sessie te volgen. Het personeel is akkoord. Er mag inderdaad heel wat informatie gegeven worden over de werking van de stad. Er zijn twee soorten informatiesessies voorzien: één voor niet-leidinggevenden en één voor leidinggevenden. Die voor leidinggevenden heet ‘Diversiteit is een verrijking’.

De sessies worden over verschillende dagen verspreid .

Wie de vorming volgt, valt achterover. Er wordt géén informatie gegeven wel wordt er een theaterstuk opgevoerd. Het gaat over discriminatie. Niet alleen over racisme maar ook over ongewenst gedrag tegenover homoseksuelen, vrouwen, illegalen, vreemdelingen, … Het theater is niet simpel maar onnozel. Wie hiermee kan lachen, toont een intelligentiequotiënt dat lager ligt dan het trottoir.

Het stadsbestuur beliegt zijn eigen personeel. Het zegt informatie te geven maar het vertoont een schamel stukje moralistisch toneel. Moralisme is het kenmerk van de leugen, de zwakheid, de onkunde. Tegelijkertijd zegt het stadsbestuur dat het eigen personeel een probleem is: het moet heropgevoed worden. De sentimentalisering komt in de plaats van de argumenten.

Als er een probleem is dan zou het stadsbestuur zo eerlijk moeten zijn om oplossingen te geven: organisatorisch, intellectueel, pragmatisch en gericht op de waarheid. Nu wordt een toneelstuk opgevoerd en de mantra wordt herhaald: diversiteit is rijkdom. Nergens wordt duidelijk wat die rijkdom betekent. Is het een verrijking dat er meerdere verkeersreglementen zijn — al naargelang iemands afkomst? Is het een rijkdom dat vrouwen op straat uitgescholden worden voor hoer? Dat vrouwen in het park achternagezeten worden door onaangepasten? Is het een verrijking dat de buschauffeur bespuugd wordt? Is het een teken van diversiteit dat de islam de publieke ruimte wil inpalmen? Is het een rijkdom dat de leugen als waarheid voorgesteld wordt? Is het positief dat de agressie tegen homoseksuelen toeneemt? Vorige week werden in Antwerpen Joden op straat neergeslagen. Dit is dan ‘divers gedrag’.

Slechts waarheid krijgt een maatschappij georganiseerd. Wie de leugen hanteert, maakt het samenleven onmogelijk –er zijn geen afspraken mogelijk, er is geen toekomst, de argwaan en de achterdocht heersen. Ook daarom wordt meineed zwaar bestraft.

Dat er gelogen wordt tussen mensen, is evident en menselijk. Maar een formele organisatie kan en mag dit nooit doen omdat de scheiding tussen het publieke en het private gewaarborgd moet worden. Een stadsbestuur kan geen grapjes uithalen met het personeel omdat de overheid de hoeder van het publieke recht moet zijn.

Montaigne schreef over de leugenaars: “Liegen is waarlijk een vervloekte ondeugd. Slechts door het woord zijn we mens en door het woord staan we met elkaar in verbinding.[…] het omgekeerde van de waarheid heeft honderdduizend vormen en een onbegrensd gebied. Volgens de Pythagoreeërs is het goede zeker en eindig en het kwade oneindig en onzeker.” (vertaling van Frank de Graaff)

Op de sessies wordt het aanwezige personeel op het hart gedrukt niet verder te vertellen wat het gezien heeft. Dit is de ‘democratisering van de leugen’. Iedereen wordt medeplichtig gemaakt. Toch zijn er personeelsleden die zich hiervan niets aantrekken en vertellen wat er getoond en gezegd wordt. Ook in het dagelijkse leven zie je wie collaborateur is en wie dat niet is.

Advertenties