rechts groen

door johan_velter

Groen! is de groene partij in Vlaanderen en noemt zichzelf links. Als andere partijen de waardemeter zijn, is het niet moeilijk zichzelf links te noemen. De Europese sociaal-democratie heeft de consumptiemaatschappij vormgegeven, de publieke wereld ontmanteld.

Vandaag is in kranten een advertentie van Groen! (het uitroepteken is ook een verschijnsel: het zichzelf ophitsen) verschenen. Mieke Vogels, voorzitter, staat naast een zwangere vrouw die op een stoel zit. Zo is het duidelijk wie het overwicht heeft en wie belangrijk is – de stoel is decor. Mieke Vogels heeft een cheque van 250 euro in haar handen. Dit is het geld van de jobkorting: elke werkende Vlaming krijgt eenmalig 250 euro van de Vlaamse regering omdat de federale staat niet in staat is de belastingen te reorganiseren (en omdat Vlaanderen rijk is). Zo werkt de staat in de staat tegen de staat. Als uitleg staat er (overigens is deze affiche van een zeer voorstelbare lelijkheid): ‘Mieke Vogels* schenkt haar jobkorting aan Myriam. Omdat de regering het niet doet.’ Bij de naam Mieke Vogels staat een asterisk. In kleinere letters is toegevoegd: ‘Mieke Vogels is lijsttrekker voor Antwerpen’. Ha, het gaat dus niet over de goedertierenheid van Mieke Vogels. Het gaat over haar carrière.

Een linkse politiek is een politiek die in structuren investeert, die mensen vrij laat en hen niet reduceert tot een bovenpersoonlijk kenmerk. Links heeft abstracte begrippen nodig om mensen te kunnen gelijkstellen. Elke mens heeft recht op …, zonder onderscheid van … Dit heeft als gevolg dat de individuele moraal verandert: het pensioen wordt geregeld door de maatschappij, de ziekenzorg is een zaak van iedereen, het onderwijs wordt gedragen door de burgers. En omgekeerd: onderwijs, ziekenzorg en ouderenvoorzieningen worden zonder onderscheid verdeeld.

Dit is een reactie tegen het paternalisme waar sommigen wel en anderen niet uitverkoren werden. Waar de machthebber bepaalt wie een faveur krijgt. In moderne termen is dit een vorm van corruptie.

Mieke Vogels voert hier een rechtse politiek: zij schenkt (ocharme en slechts) 250 euro aan M. Mieke Vogels speelt moeder Theresa en M. is haar slachtoffer. Maar Vogels ‘redt’ slechts 1 zwangere vrouw. Moet een politicus niet voor de volledige maatschappij werken? Is het de bedoeling dat alle leden van Groen! hun jobkorting afstaan?

Dit is onzin. Want dit is niet alleen het paternalisme van de negentiende eeuw dat getoond wordt, dit is plat populisme. Ieder verstandig mens weet dat dit soort acties geen enkel maatschappelijk effect of belang heeft. Dit is een leugen. En onbekwaamheid. Als een politicus slechts dit kan voorstellen, dan getuigt dit van intellectuele onmacht en politieke onbekwaamheid. Dit is Vlaanderen: links is rechts. En zie, in West-Vlaanderen zet Groen! een Vlaams-nationalist bovenaan de lijst.

Advertenties