vlaamse geest, kleine geest

door johan_velter

De vendelzwaaier heeft beslist de kwaliteitsboekhandel te steunen. 200.000 euro is niet min. Het is logisch dat de handel gesteund wordt: na de schrijvers en de uitgevers (of althans: sommige uitgevers) komt ook de distributie in zicht. Binnenkort zal men geld geven aan mensen die zich als lezer willen vermommen.

Het feit is dat er weinig kwaliteitsboekhandels zijn omdat er weinig kwalitatieve uitgeverijen zijn en omdat de lezers geen kwaliteit meer vragen. De boekhandel als tussenschakel wordt nu nog artificieel in stand gehouden maar wordt hoe dan ook overbodig.

Maar de scoubidoudraaier zou zijn eigen zichzelf niet zijn als hij geen voorwaarden koppelde aan de ‘subsidie’. De boekhandelaars krijgen twee gratis exemplaren van elk boek dat een productiesteun ontvangen heeft. De boeken moeten een label krijgen. Prominent moet vermeld worden dat ze daar zijn door toedoen van de speekselkauwende en de boeken moeten centraal geplaatst worden. Dit doet denken aan tante Yvette die weliswaar een dure Ming-vaas ten geschenke geeft maar eist dat de vaas midden in de kamer staat en dat er een bordje aanhangt: ‘van tante Yvette, eeuwige goedheid’.

Dit is geen cultuurbeleid. Dit ministerie van cultuur kan maar beter opgeheven worden. Een deel kan naar Economie gaan, een ander deel naar Volksnationale propaganda. Carlo Van Baelen verlaat binnenkort het Vlaams Fonds voor de Letteren. Er wordt gekonkeld om een kabinetard van de groene boomkikkerop die stoel te doen belanden. Gewoon en plots kwansuis. En toch doen alsof de beste het gehaald heeft. Arm Vlaanderen.

Advertenties