ASLK

door johan_velter

Fortis heeft schrik. Niet alleen de beurzen maar ook de kleine spaarder en belegger halen hun geld weg. Het wantrouwen is onterecht, zegt men, Fortis is nog altijd een degelijke bank. Toch is dit onjuist. Fortis komt uit een andere wereld.

Toen de bank nog ASLK was, had ze een duidelijk maatschappelijk profiel. De Kredietbank is de bank van de Vlaamse economische ontvoogding geweest. Haar activiteiten concentreerden zich vooral rond de haven van Antwerpen. De Generale Bank was toen de Belgische bank die het koningshuis, de zware industrie, het grootkapitaal en de oude adel vertegenwoordigde. De ASLK had een bescheidener rol maar minstens zo belangrijk. Ze probeerde de bevolking te kneden: zo werd het schoolsparen geïntroduceerd. Toen was de toekomst nog belangrijk: sparen om het later beter te hebben (een eigen huis, de kinderen laten studeren, voorzienig zijn). Dertig jaar geleden kon er geen enkel ontvoogdend, emanciperend initiatief komen of de ASLK steunde die. De blaadjes van Info-jeugd droegen prominent haar reclame. En die blaadjes gingen over burgerdienst, seksuele voorlichting, mishandeling, de Derde Wereld, vrouwenemancipatie. Een groot deel van het huidige klantenbestand is gekomen uit die linkse sfeer. Een deel van die linksen behoort nu tot het zelfgenoegzame kleinburgerdom. Een ander deel denkt soms nog aan die tijd en verwenst de Fortisbank omdat die wel het geld van de ASLK heeft overgenomen maar niet de maatschappelijke betrokkenheid. (Herman Verwilst is wel het mannetje van de SP geweest, maar de SP is al lang niet meer de partij die opkomt voor emancipatie.) Mensen zijn trouw aan een bank uit gewoonte, uit ideologie maar ook omdat ze gebonden zijn door leningen. Wie dit niet langer is, haalt zijn geld weg van Fortis en gaat bij een ethische bank. Het wantrouwen is terecht, de afstraffing meer dan gerechtvaardigd. Plots zien de klanten dat Fortis een andere wereld vertegenwoordigt –het agressieve geldkapitalisme – en die wereld is hen vreemd.

Advertenties