kwaliteit

door johan_velter

Er wordt geklaagd over de kwaliteit. Van het onderwijs, de romans, het beeldend werk. Alles wat met cultuur te maken heeft. Zie De Groene Amsterdammer van 22/08/08. Men doet alsof kwaliteit een vaste betekenis heeft, terwijl het een contextueel begrip is. Het is maar de vraag of kwaliteit een middel of een doel is. Het zijn de doelstellingen van de maatschappij die veranderd zijn – waarmee niet gezegd is dat de doeleinden van déze maatschappij zo prachtig zijn. Ontegensprekelijk is de kwaliteit van techniek zeer hoogstaand. Er worden geen slechte auto’s, strijkijzers of stofzuigers meer gemaakt: hier speelt duidelijk dat een probleem op een technische manier opgelost kan worden. In cultuur speelt een andere zaak een hoofdrol en dat is de verwachting van de ouders, de ouderen. Zij zijn opgevoed met humanistische idealen terwijl deze maatschappij die niet meer kent. Het verschrikkende zit hem juist in het onderwijs: zelfs het onderwijzend personeel slaagt er niet meer in de eigen idealen te ‘verkopen’. Het is de jeugd die massaal nee zegt. Daarbij komt de verdere bureaucratisering en dus formalisering van het onderwijs waarbij de plannen belangrijker zijn dan de inhoud. Er wordt nog een kader gegeven maar de inhoud is onbelangrijk geworden. Net zoals cultuur is ook onderwijs een gebeurtenis, geen project van een mensenleven.

Advertenties